Tęsiamas projekto „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje“ įgyvendinimas

Kiekvieno žmogaus gyvenimas turi būti visavertis, orus ir prasmingas, todėl būtina naujiems poreikiams pritaikyti turimus visuomenės išteklius socialinėje srityje, ieškoti įvairių būdų  globai ir slaugai asmens namuose.

Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus” 2016-2019 metams Kalvarijos savivaldybės administracija dar 2016 metais pasirašė sutartį su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra ir kartu su partneriu Kalvarijos socialinių paslaugų centru vykdė projektą „Integrali pagalba į namus Kalvarijos savivaldybėje”. Projektas susilaukė didelio susidomėjimo visoje Lietuvoje, todėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2019 m. gegužės mėnesį skyrė papildomai lėšų projekto įgyvendinimui.

Projekto tikslas – suteikti integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose neįgaliems vaikams, neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Projektas skirtas Kalvarijos savivaldybės žmonėms, gyvenantiems tiek mieste, tiek kaime. Integrali pagalba teikiama kartu su partneriu 50 senyvo amžiaus asmenų, neįgalių vaikų ar darbingo amžiaus neįgalių asmenų. Teikiamos paslaugos leidžia šeimos nariams derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto lėšomis Kalvarijos socialinių paslaugų centras įsigijo įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, kuri suteikia galimybę teikti šias paslaugas: slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos), masažo. Suburtos dvi mobilios darbuotojų komandos, kurias sudaro: slaugytojas,  slaugytojo padėjėjai,  socialinis darbuotojas,  socialinio darbuotojo padėjėjai, kineziterapeutas / masažuotojas. Paslaugų operatyvumui, kokybei gerinti yra įsigyti 2 automobiliai, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems. Projektu prisidedama prie socialinių problemų sprendimo, geresnės gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Asmenys, pageidaujantys gauti išsamią informaciją apie integralios pagalbos paslaugas, gali kreiptis į Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinių reikalų skyrių (Laisvės g. 2, Kalvarija), tel. (8 343) 24 952, Kalvarijos socialinių paslaugų centrą (Ugniagesių g. 1, Kalvarija), mob. 8 685 18 570; tel. (8 343) 60 609, el. paštas egler@marsatas.lt.

Kalvarijos savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE