Tik kartu galime pasiekti pokyčių!

Mieli Kalvarijos krašto žmonės,

Pasibaigus pirmajam savivaldos rinkimų turui Jūsų valia, turiu galimybę antrajame rinkimų ture siekti tapti Jūsų atstovu Kalvarijos savivaldybės mero pareigose. Visų pirma tariu didelį AČIŪ visiems už mane balsavusiems ir patikėjusiems, kad galima gyventi ir dirbti kitaip. Didelis AČIŪ mano komandai padėjusiai pasiekti antrąjį rinkimų turą. AČIŪ visiems, kurie palaikė, padėjo, siūlė pagalbą.

Mane pažįstate gerai. Žinote, kad niekada tuščiai nieko nežadėjau, dirbau Kalvarijos savivaldybės žmonių labui nuo pat tos dienos, kai teko kurti šią savivaldybę. Turiu patirties įgyvendinant didelius projektus, įgyvendinant žmonių gerovę kuriančius sprendimus. Tiek dirbant meru, tiek administracijos direktoriumi, tiek ir opozicijos lyderiu rengiau sprendimus, teikiau siūlymus, siekdamas pagerinti Kalvarijos savivaldybės gyventojų ir įstaigų padėtį. Esu komandinio darbo šalininkas, manau, kad sprendimai turi būti priimami kuo platesniame rate, įtraukiant bendruomenės atstovus ir visas politines jėgas, kuriomis pasitiki mūsų krašto žmonės.

Tikiu, kad naujoje taryboje galime turėti sutarimą ir darbą, kuris bus paremtas ne skaldymu, pykčiais ir asmeninių interesų tenkinimu, o susitelkimu ir bendrojo gėrio siekiu. Džiaugiuosi, kad tokią viziją turi ir kitų politinių jėgų lyderiai, kurie pirmieji išreiškė paramą mano kandidatūrai antrame rinkimų ture:

Tai Darbo partijos bei Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai naujai išrinktoje Kalvarijos savivaldybės taryboje. Šie žmonės kartu su TS-LKD atstovais Kalvarijos savivaldybės taryboje kartu sudaro branduolį, kuris pasiruošes apie save telkti visus norinčius dirbti Kalvarijos savivaldybės gyventojų naudai. Prie šios koalicijos, darbų ir programos pagrindu kviesiu jungtis ir visas kitas politines partijas, nes Kalvarijai norint pakilti iš reitingų lentelių apačios yra būtinas platus sutarimas tiek tarp politikų, tiek ir visos Kalvarijos krašto bendruomenės.

Jūsų suteiktas antras šansas parodė, kad Kalvarija gali keistis ir kad turime troškimą kilti iš reitingų lentelių apačios. Turime ir galime atsispirti naujam startui, darbams, kurie atneštų gerovę kiekvienam Kalvarijos savivaldybės žmogui.

Mes, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demoratų, Darbo partijos bei Lietuvos Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos atstovai, naujoje 2019 – 2023 metų kadencijos Kalvarijos savivaldybės taryboje, siekdami bendro darbo ir gerovės susitarėme dėl šių pagrindinių veiklos krypčių:

  • Parengti naują Kalvarijos savivaldybės vystymo strategiją, atitinkančią Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“;
  • Įtraukti gyventojus į jiems aktualų seniūnijos ir savivaldybės lygmens sprendimų svarstymą;
  • Pritraukti investicijas, siekiant kurti naujas darbo vietas, pagrįstas technologijomis ir socialinėmis inovacijomis. Skatinti smulkaus verslo bei žemės ūkio įmonių kūrimąsi;
  • Savivaldybės teritoriją vystyti taip, kad užtikrintume lygiavertę gyvenimo kokybę nuo Kalvarijos savivaldybės centro nutolusiose gyvenamosiose vietovėse.inicijuoti komunalinio ūkio pertvarkymą, siekiant užtikrinti geriamojo vandens kokybę kaimiškosiose vietovėse bei mažinti centralizuotai teikiamos šilumos kainą;
  • Remti vietos bendruomenių bei jaunimo organizacijų iniciatyvas, kurios užtikrintų neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo bei kvalifikacijos tobulinimo programų pasiūlą, stiprintų visuomenės sveikatą, plėtotų meno saviveiklą, skatintų tautodailininkų veiklas;
  • Saugoti kultūros paveldą, jį modernizuoti ir pritaikyti visuomenės poreikiams;
  • Plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takų infrastuktūrą.

Šiuo sutarimu deklaruojame, kad pradėjome dirbti kartu.

Skelbdami šią naujieną, prašome visų savo balsais II rinkimų ture KOVO 17 dieną, paremti mūsų nusiteikimą ir kviečiame balsuoti už kandidatą į merus VALDĄ ALEKNAVIČIŲ.

 

Nuoširdžiai Jūsų,

Valdas Aleknavičius

 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Kalvarijos merus Valdo Aleknavičiaus rinkimų sąskaitos. Užs. nr. SG-18-21.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE