Vargdienių seserų vienuolynas tarpukario Marijampolėje

      Vienuolės Marijos Petronėlės Uogintaitės iniciatyva 1918 m. spalio mėnesį buvo įkurta moterų vienuolių kongregacija. Per keliolika dienų į vienuolyno noviciatą įstojo 10 kandidačių. Kadangi Lietuvoje jau daug metų vienuolynai viešai neveikė, tai nuo jų darbo reikšmės buvo atpratę ir miestiečiai, kuriuos išvargino  karo padariniai.  Visuomenei tai labai nerūpėjo, o miesto valdžia irgi negalėjo paremti.

Nekalto Prasidėjimo seserys išsinuomojo apie XIX a. 8 dešimtmetyje statyto pastato – dabar P. Kriaučiūno g. 11 – vieną aukštą: čia dar veikė mergaičių kursai (1921 m. išaugę į vidurinę mokyklą su bendrabučiu) ir spaustuvė. Besiplečianti kongregacija ieškojo ir naujų patalpų. Gretimame pastate (į šiaurę) stovėjo apleistas mūrinis namas, kuriame XIX a. 8 dešimtmetyje glaudėsi ugniagesiai, o vėliau – arešto namai. Kadangi  po karo iš Rusijos nesugrįžo namo savininkai, tai su jų įpėdiniais susitarė nuomoti pastatą; jį sutvarkė ir įrengė našlaičių prieglaudą bei spaustuvę. Dėl daugelio instancijų pretenzijų į šį pastatą teko dėl jo bylinėtis kelerius metus.  Pagaliau krašto apsaugos ministerija kilusį ginčą išsprendė vienuolyno naudai. 1923 metais vienuolynas minėtą namą nupirko. Tai buvo pirma Vargdienių Seserų nuosavybė, kurioje jos galėjo jau laisvai tvarkytis. Su dideliu vargu įsigytam namui pristatė trečią aukštą, nes dėl lėšų stokos seserys galėjo pasisamdyti darbininkus tik paties mūrijimo darbams, o visus kitus darbus (medžiagą paruošė, plytas į trečią aukštą sunešiojo ir kt.) atliko pačios seserys.

Ir pragyvenimą seserys turėjo savo darbu pelnyti. Netrukus jos įsteigė valgyklą, bažnytinių rūbų ir dailės darbų dirbtuvę, perėmė „Žiburio“ draugijos knygyną ir pervadino „Šešupės“ vardu (stovėjo Vytauto gatvės rytinėje pusėje). 1935 m. vienuolynui priklausė 109 vienuolės. Policijos gatvėje išlaikė mergaičių mokyklą, kurią mėgino paversti gimnazija; joje buvo ruošiamos kvalifikuotos namų šeimininkės. Užėjus sovietams vienuolės neteko pastatų ir didžiosios dalies turto, sukaupto juose.

Benjaminas Mašalaitis

Nuotraukose:

Malūno gatvės namai, kuriuos tarpukariu įsigijo vienuolės.

1911 m. nuotrauka.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE