25 – oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (II etapas)

Kovo 1 dieną į Gražiškių gimnaziją rinkosi rajono bendrojo ugdymo mokyklų 8-12 klasių jaunieji menininkai. Gimnazijoje vyko 25-oji Lietuvos mokinių dailės olimpiada (II etapas). Olimpiados tema „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“, kurios tikslas – plėtoti mokinių kultūrą bei saviraišką, rasti itin gabius mokinius ir juos ugdyti.

Olimpiados dalyvius sveikino ir visomis pavasario spalvomis atbundančios gamtos įkvėpimo palinkėjo Gražiškių gimnazijos direktorė Grita Launikonė. Prasmingų idėjų, sumanumo, kūrybinio polėkio linkėjo olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė Jolanta Janulaitytė, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Buvo vertinami mokinių kūrybinės veiklos aplankai (portfolio), kuriuose atsispindėjo kūrybinių ieškojimų ir veiklos originalumas, meninės raiškos valdymas, aplanko struktūrinės dalys ir pateiktos medžiagos dokumentavimas, tvarka, estetika bei kūrybinės užduoties atlikimas, idėjos originalumas, meninės ir techninės raiškos priemonių valdymas (originali kompozicija, idėjos ir formos santykis, pasirinktos dailės technikos išmanymas ir tikslingas taikymas).

Mokiniai 3 akademines valandas atliko kūrybines užduotis. Visi piešiniai labai įdomūs, spalvingi, originalūs, atlikti įvairia technika. Sunku buvo išrinkti patį meniškiausią, nes kiekviename kūrybiniame darbe vaizduojamas viso pasaulio suvokimas ir matymas per savąją prizmę. Tai būdas vizualiai atskleisti savo mintis, jausmus ir išreikšti spalvomis. Tai – kiekvieno dalyvio gyvenimas, jo kelias, jo pasaulis. Darbuose atsispindėjo Lietuvos gyvenimo grožis, mūsų įvairiataučio krašto tradicijų įvairovė europinės ir pasaulinės kultūros kontekste.

I-os vietos sėkmė lydėjo Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos IV B kl. mokinę Mildą Abraitytę, kuri atstovaus mūsų rajoną III etape (mokyt. Dalia Viliušienė). Labai nedaug nuo pirmosios vietos atsiliko ir antrąją vietą laimėjo Gražiškių gimnazijos III kl. mokinė Deimantė Povilaitytė (mokyt. Vilma Brazauskienė). III vieta atiteko Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos III D kl. mokinei Matildai Kalvaitytei (mokyt. Reda  Viktažentienė).

Vilkaviško r. sav. administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Gvazdaitienė džiaugėsi mokinių kūrybiškumu, darbų išskirtinumu, dėkojo dailės mokytojams už skatinimą jaunimui pažinti meną ir visiems olimpiados dalyviams įteikė prisiminimo dovanėles.

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE