Akmenynų pagrindinė mokykla šventė 100 metų jubiliejų

Gegužės 12 d. buvo minimas Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinės mokyklos 100-metis, kuris sutampa su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu. Šventėje dalyvavo per 200 buvusių švietimo įstaigos mokinių ir mokytojų, dar apie šimtas svečių, rėmėjų, bendruomenės narių, savivaldybės atstovų.

Po šv. mišių Akmenynų Šv. Roko bažnyčioje visi rikiavosi prie mokyklos pastato, kur parapijos klebonas Petras Kanapka pašventino paminklinį akmenį, bendruomenės narių pastangomis pastatytą mokyklos šimtmečio proga.

Šventės vedėjai mokyklos direktorė Alė Marija Sidarienė ir buvęs mokinys Jaunius Kazlauskas sveikino susirinkusiuosius ir džiaugėsi, jog svečių tiek daug, kad net neužtenka visiems vietos. Salėje buvo galima išvysti buvusius mokyklos direktorius: Justiną Šačkų, Alytę Grabauskienę ir Aldoną Kraukšlienę, būrį buvusių mokytojų, mokinių.

Kalvarijos savivaldybės meras Vincas Plikaitis, mero pavaduotojas Kęstutis Bagdanavičius bei Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Bujauskas sveikino mokyklos bendruomenę gražaus jubiliejaus proga ir pasidžiaugė, jog mokykla, kaip ir Lietuvos valstybė, yra vienmetės – švenčia 100 metų jubiliejų. Linkėdamas mokyklai sulaukti ne vieno šimtmečio, meras įteikė padėkas nusipelniusiems mokyklos bendruomenės nariams ir mokyklos direktorei.

Muziką, dainas, šokius ir poeziją mokyklai dovanojo Vilma Bagdanavičiūtė-Anelauskienė su vyru Virgilijumi (dainuojamoji poezija), Povilas Viganauskas (saksofonas), Asta Jankeliūnienė (poezija), Akmenynų kaimo kapela (vad. Vilma Zdanienė), Akmenynų pagrindinės mokyklos mokytojų kolektyvas (dainos). Direktorė džiaugėsi, jog buvusių mokyklos mokinių iniciatyva senos mokyklos kabinetų durys buvo pakeistos naujomis.

Akmenynų mokyklos 100 metų jubiliejaus proga mokytojas Algimantas Babeckas kartu su Kalvarijos savivaldybės administracijos pagalba išleido knygą „Akmenynų mokykla istorijos skersvėjuos. Peržengus šimtmečio slenkstį”. Vaizdingomis nuotraukomis iliustruotoje knygoje pasakojamas mokyklos kelias nuo pat kūrimosi iki šių dienų.

Visas renginio akimirkas įamžino ir vaizdo filmą apie šventinį renginį mokyklai dovanojo VĮ „Užupio namai”.

Visiems bendrai sudainavus mokyklos himną (aut. Edmantas Rėkus), direktorė nuoširdžiai dėkojo svečiams ir rėmėjams, kurių pagalba šventinis renginys buvo toks jaukus ir gražus.

Renginio akimirkas rasite čia.

Kalvarijos savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas