Atkurta Kazlų Rūdos šaulių kuopa

Marius Žitkus

Gegužės 16-ąją, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, iškilmingai atkurta Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos 7-oji kuopa. Lietuvos šaulių sąjungos gretas papildė virš 80 naujų narių iš Kazlų Rūdos savivaldybės.

Idėją rėmė bendraminčiai ir vadovybė

Pristatyti ir populiarinti Kazlų Rūdos šaulių veiklą mūsų krašte – dabartinio kuopos vado Dainiaus Ragausko idėja. Pasak ilgamečio šaulių sąjungos nario, apsispręsti atkurti šaulių kuopą Kazlų Rūdoje padėjo buvusių bendražygių iš Krašto apsaugos savanorių pajėgų palaikymas ir Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės vadovybės pritarimas. Vos išgirdę apie veiklą savivaldybėje atkuriančius šaulius, prisijungti prie jų panoro buvę savanoriai ir pilietiški krašto gyventojai, neabejingi dabartinių geopolitinių įvykių iššūkiams bei savo šalies saugumui.

Įvertintas už tarnybą valstybės labui

Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos 7-osios kuopos vadas, vyr. seržantas D. Ragauskas šalies karinių pajėgų veikloje dalyvauja nuo pat valstybės Nepriklausomybės atkūrimo. 1991 m. įstojo į šaulių sąjungą, po metų papildė Krašto apsaugos savanorių gretas. Anuomet kuriamoms šalies karinėms pajėgoms trūko puskarininkių, tad D. Ragauskas buvo išsiųstas į apmokymus, o po jų paskirtas būrio vadu. Kazlų Rūdos šaulių kuopos vado kolekcijoje yra nemažai apdovanojimų ir įvertinimų už tarnavimą valstybės labui. Tarp jų – garbingas Sausio 13-osios medalis ir apdovanojimas už šalies parlamento gynimą. Vyr. seržantas D. Ragauskas iki šiol dalyvauja savanorių pajėgų veikloje. Įkvėptas tėčio pavyzdžio, karininko kelią pasirinko D. Ragausko sūnus Mindaugas, dabar tarnaujantis Lietuvos kariuomenės Garbės kuopoje. M. Ragauskas yra užsitarnavęs vyr. leitenanto karinį laipsnį.

Šauliai ketina būti aktyvūs

Šiuo metu Kazlų Rūdos šaulių kuopos veikloje dalyvauja 25 suaugusieji ir 64 vaikai. Krašto šaulių gretose tarnauti pasiryžo įvairių profesijų ir amžiaus gyventojai. Tarp jų yra ir savivaldybės tarybos narių, ir pedagogų. Vyriausiam Kazlų Rūdos šauliui – 67 m., jauniausiam – 11 m. Ypač džiugina gausus jaunųjų šaulių būrys. Pasak D. Ragausko, vaikai bus siunčiami į sukarintas stovyklas, kurių bus net keturios. Jų metu jaunimas mokinsis pagal jaunųjų šaulių mokymų programą, po kurios bus įveikę pirmąją jaunųjų šaulių pakopą. Baigęs kursą, jaunasis šaulys galės vykdyti skyriaus vado pavaduotojo pareigas Lietuvos šaulių sąjungoje.

Nenuobodžiaus ir vyresnieji šauliai. Jie vyks į įvairius mokymus, tobulins šaudymo įgūdžius, dalyvaus bendrose pratybose su kariškiais bei savanoriais ir taip stiprins savo karinį pasirengimą. D. Ragauskas džiaugiasi, kad pagalbą Kazlų Rūdos šauliams pažadėjo šalia miesto esančio Brigados generolo Kazio Veverskio poligono viršininkas, kapitonas Kęstutis Čekavičius.

Artimiausi Kazlų Rūdos šaulių planai – rasti ir įsirengti patalpas, kuriose būtų sukurta mokymų klasė, o užsukti ir pabendrauti su šauliais nustatytomis valandomis galėtų bet kuris savivaldybės gyventojas. Veiklą atkūrę šauliai ketina būti aktyvūs švenčių dalyviai, viešins ir pristatys savo veiklą bendruomenių renginiuose.

Davė priesaiką Lietuvai

Gegužės 16-ąją, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienos metu Kazlų Rūdos šaulių kuopos nariai, kartu su svečiais dalyvavo iškilmingose Šv. Mišiose, po kurių žygiavo į skverą prie Nepriklausomybės metais pasodinto ąžuolo. Stebint Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojui-jaunųjų šaulių vadui ats. kpt. Vytautui Žymančiui, Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos 7-osios kuopos nariai davė šaulio priesaiką ir prisiekė tarnauti Lietuvos Respublikai.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE