Įsigyk asmeninę lojalumo kortelę ir 9-ąjį filmą “Spindulyje” žiūrėk nemokamai!

„Spindulio“ kino teatro lojalumo programa kviečia pasinaudoti puikiu pasiūlymu!

Nuo š.m. spalio 10 dienos kviečiame užpildyti anketą kino teatro kasoje ir nemokamai atsiimti lojalumo kortelę.

„Asmeninės lojalumo kortelės“ turėtojams kino teatre „Spindulys“ peržiūrėjus 8 filmus iki 2020-12-31, devintasis filmas – nemokamai!

KORTELĖS IŠDAVIMO SĄLYGOS

 1. Asmeninė lojalumo kortelė (toliau – Kortelė) išduodama kiekvienam pageidaujančiam asmeniui, kuris užpildė lojalumo kortelės turėtojo anketą (toliau – Anketa) ir pateikė joje teisingą informaciją apie save (vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, el. pašto adresą, telefoną, miestą).

KORTELĖS SAVININKO TEISĖS

 1. Kol galioja Kortelė, jos savininkas turi teisę peržiūrėjęs 8 filmus ir atsižymėjęs Kortelėje (antspaudas uždedamas kasoje perkant bilietus), 9-ąjį filmą žiūrėti nemokamai.
 2. Specialus pasiūlymas teikiamas tik pateikus Kortelę.
 3. Kasininkas turi teisę pareikalauti iš Kortelės savininko pateikti asmens dokumentą.
 4. Saugokite Kortelę. Jei kortelė sugadinta arba pamesta, jos teikiamomis paslaugomis galėsite naudotis tik užsisakę naują kortelę.

KORTELĖS PRARADIMAS AR SUGADINIMAS

 1. Kortelės savininkas nedelsdamas privalo informuoti kino teatrą „Spindulys“, jei prarado Kortelę. Apie tai galima pranešti el. paštu vadybininke@spinduliokinas.lt arba atvykus į kino teatrą. Tokiu atveju prarasta Kortelė nebegalioja, išduodama nauja.
 2. Sugadinta ar pamesta Kortelė pakeičiama nemokamai.

KORTELĖS GALIOJIMAS

 1. Kortelės galiojimo laikas yra iki 2020-12-31.
 2. Pasibaigus Kortelės galiojimo laikui, kino teatras „Spindulys“ pagal Kortelės savininko pageidavimą, Kortelės galiojimą gali pratęsti dar 1 mėn., bet ne ilgiau.

BENDRA INFORMACIJA

  1. Kino teatras „Spindulys“ turi teisę neišduoti Kortelės, neįsipareigojant paaiškinti prašymo atmetimo priežasčių.
  2. Kino teatras „Spindulys“ pasilieka teisę keisti Kortelės sąlygas be išankstinio įspėjimo, nepasibaigus jos galiojimo laikui ir pripažinti Kortelę netinkama, jeigu Kortelės savininkas pažeidžia kino teatro „Spindulys“ taisykles.
  3. Klientas, pageidaujantis įsigyti Kortelę, privalo užpildyti lojalumo kortelės turėtojo anketą bei pateikti šiuos savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, elektroninio pašto adresą, telefoną, miestą.
  4. Kortelės savininkas yra atsakingas, kad Anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Anketoje pateikti duomenys, Kortelės savininkas privalo informuoti kino teatro „Spindulys“ administraciją el. paštu vadybininke@spinduliokinas.lt.
  5. Užpildydamas Anketą bei įsigydamas Kortelę, Kortelės savininkas sutinka, kad kino teatras „Spindulys“ tvarkytų Kortelės savininko asmens duomenis, laikydamasis privatumo politikos sąlygų ir asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  6. Kortelės savininko pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus nustatančių teisės aktų. Kortelės savininko asmens duomenys bus tvarkomi identifikuojant Kortelės savininką, teikiant specialius pasiūlymus, nuolaidas. Kortelės savininko asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Kortelės savininko sutikimą. Kortelės savininko sutikimas ar nesutikimas išreiškiamas užpildant Anketą, joje pažymint atitinkamus laukus. Kino teatras „Spindulys“ užtikrina Kortelės savininkų asmeninių duomenų saugumą.
  7. Kortelės savininkas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai informuodamas kino teatro „Spindulys“ administraciją el. paštu vadybininke@spinduliokinas.lt.
  8. Kino teatras „Spindulys“ renka ir sistemina informaciją apie Kortelės savininko įsigytas prekes/paslaugas, naudojantis Kortelės suteikiamomis nuolaidomis bei specialiais pasiūlymais. Šią informaciją kino teatras „Spindulys“ naudoja, siekiant geriau pažinti Kortelės savininką bei pateikti jo poreikius atitinkančius pasiūlymus.
  9. Kortelės savininko asmens duomenis turi teisę naudoti tik kino teatras „Spindulys“.
  10. Klientui, nepateikiant visų ar dalies privalomų nurodyti asmens duomenų, kino teatras „Spindulys“ turi teisę atsisakyti išduoti Kortelę.
  11. Kortelės savininko asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 3 mėn. po jos galiojimo pabaigos.
  12. Kortelę gali įsigyti asmenys ne jaunesni nei 12 metų amžiaus.
  13. Vienas asmuo gali turėti tik vieną Kortelę. Kortelė negali būti perduota tretiesiems asmenims.
  14. Klientas pirkdamas bilietą į kino seansą Kortelę pateikia kasai. Kasa Kortelės registre pasižymi visą reikiamą informaciją (filmo pavadinimą, apsilankymo datą) ir uždeda Kortelėje antspaudą.
  15. Kortelė gali būti naudojama tik to asmens, kurio vardu buvo užregistruota.
  16. Kortelė galioja tik kino teatre „Spindulys“.

 

Tapkite „Spindulio“ kino teatro lojalumo programos nariu!

Spindulio logo

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE