Kaip įsigyti Donoro kortelę?

Sutikimo formą galite atsispausdinti čia >>>
Nesutikimo formą galite atsispausdinti čia >>>
Prašymą Donoro kortelės dublikatui galite atsispausdinti čia >>>
Kaip aš galiu įsigyti Donoro kortelę? 
Donoro kortelę galima įsigyti užpildžius Asmens sutikimą, kad jo audiniai, organai po mirties būtų paimti ir atiduoti transplantuoti.
Kur aš galiu pasirašyti sutikimą tapti donoru? 
Savo valią teisės aktų nustatyta tvarka galite išreikšti šiais būdais:
1. prisijungiant per interneto prieigą https://ntb.lt  ir, sistemai asmenį identifikavus, pasirenkant vieną iš siūlomų elektroninių asmens autentifikavimo priemonių;
2. kreipiantis į bet kurią asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
3. Nacionaliniame transplantacijos biure prie Sveikatos apsaugos ministerijos, donorystę viešinančiose akcijose, kuriose dalyvauja arba kurias organizuoja Biuras;
4. kreipiantis į švietimo, farmacijos ir kitas įstaigas, kuriose patvirtintos pareigybės, reikalaujančios biomedicinos mokslų srities, medicinos, farmacijos, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo (pvz., vaistinės, aukštosios mokyklos ir pan.).
Greičiausias būdas tai padaryti internetu https://ntb.lt. Prisijungus prie elektroninių valdžios vartų, turite pasirinkti prisijungimo būdą – banką (arba el. parašą). Pavyzdžiui, pasirinkus prisijungimą „per banką“ (suvedate duomenis), atsidaro langas „E. paslaugos“. Tuomet reikia prisijungti prie „elektroninių valdžios vartų“ bei patvirtinti savo tapatybę. Paskutinis žingsnis – užpildyti sutikimą/nesutikimą ir jį išsaugoti.
Kokius dokumentus reikia man turėti, norint pasirašyti sutikimą? 
Pasirašant sutikimą reikia turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo arba studento pažymėjimą).
Ar prieš pasirašant sutikimą reikia ištirti sveikatą? 
Ne, pasirašant sutikimą sveikatos tikrinti nereikia. Apie audinių ir (ar) organų tinkamumą transplantacijai gydytojai sprendžia tik po žmogaus mirties.
Ar galiu padovanoti tik tam tikrus organus?
Taip, pasirašant sutikimą reikia nurodyti, ar norima paaukoti visus audinius ar organus, ar tik tam tikrus.
Ar aš galėsiu pakeisti savo nuomonę? 
Taip, jei dėl kokių nors priežasčių Jūs nebenorite turėti Donoro kortelės, tereikia parašyti prašymą Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui (adresu Santariškių g. 2, 08661 Vilnius) su prašymu išbraukti Jus iš Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registro. Jei po kurio laiko Jūs savo norą pakeisite, vėl galėsite parašyti prašymą Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui su prašymu Jus vėl įtraukti į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą.
Atsisakyti sutikimo/nesutikimo galite ir elektroniniu būtu. Tereikia prisijungi prie sistemos tokiu pačiu būdu kaip ir pildant sutikimą/nesutikimą. Tuomet sistemoje turėtumėte matyti užpildytą sutikimą/nesutikimą.  Prie sutikimo/nesutikimo formos dešinėje pusėje pamatysite 3 parinktis – „redaguoti“, „peržiūrėti“ ir „pašalinti“. Šiuo atveju reikėtų pasirinkti 3-ąją parinktį „pašalinti“.
Ar atsitikus nelaimei ir man tapus potencialiu donoru artimieji galės užginčyti mano valią? 
Ne, nes Jūsų pasirašytas sutikimas jau yra Jūsų valia, kaip testamentas.
Kas vyksta po to, kai pasirašau sutikimą tapti donoru?
Pasirašytas sutikimas registruojamas įstaigoje, kurioje buvo pasirašytas sutikimas, raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka ir per 3 darbo dienas registruotu laišku siunčiamas į Nacionalinį transplantacijos biurą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Čia Jūsų sutikimas užregistruojamas ir duomenys įtraukiami į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą. Po kurio laiko NTB išsiunčia Donoro kortelę kaip patvirtinimą, kad Jūs savanoriškai ir neatlygintinai sutinkate po savo mirties dovanoti organus ir (ar) audinius transplantacijai ir Jūsų duomenys įtraukti į Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registrą.
Kokiu būdu gausiu Donoro kortelę? 
Donoro kortelė bus išsiųsta paštu, tad būtų gerai, jei nurodytumėte tą adresą, kuriuo lengviausia Jus rasti.
Ką daryti, jei ilgai negaunu Donoro kortelės? 
Paskambinkite į Nacionalinį transplantacijos biurą prie Sveikatos apsaugos ministerijos telefonu 8 5 279 6096 ir pasiteiraukite. Gal dėl kokių nors priežasčių Jūsų sutikimas nebuvo užregistruotas (pvz., sutikimo formoje buvo nurodytas neteisingas asmens kodas ir t.t.), gal jau pagaminta Donoro kortelė yra grįžusi į NTB (pvz., nurodytas adresas buvo klaidingas), gal Jūsų kortelė liko saugoma Biure dėl neišsisaugojusio tikslaus adreso ir nepateiktų kontaktinių duomenų jo patikslinimui.
Ką daryti, jei netekau Donoro kortelės? 
Donoro kortelė – tai simbolinis patvirtinimas, kad Jūs savanoriškai ir neatlygintinai sutinkate po savo mirties dovanoti organus ir (ar) audinius transplantacijai. Kortelės su savimi nešiotis nebūtina. Ištikus nelaimei ir reanimacijos skyriuje konstatavus smegenų mirtį, šio skyriaus gydytojai susisiekia su budinčiu Biuro koordinatoriumi, kuris Žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų registre pagal asmens kodą patikrina, ar pilietis buvo išreiškęs savo valią dėl organų donorystės.
Jeigu visgi pametėte, bet norite turėti Donoro kortelė,  reikia parašyti prašymą Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui (adresu Santariškių g. 2, 08661 Vilnius) su prašymu išduoti kortelės dublikatą. Prašyme turi būti nurodytas vardas, pavardė, asmens kodas ir adresas, kuriuo reikės siųsti Donoro kortelę (prašymo formą galite atsispausdinti). Donoro kortelės dublikatas bus išsiųstas paštu.
Svarbu yra ne turėti pačią Donoro kortelę, o apie savo apsisprendimą po mirties dovanoti organus ir (ar) audinius transplantacijai pasikalbėti su savo artimaisiais.

 

 

Nacionalinio transplantacijų biuro informacija 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE