Kaip marijampoliečiai 1935 metais ruošėsi karui

Centre Marijampolės karo komendantas Andrius Kerbelis

Ketvirto praėjusio amžiaus dešimtmečio laikrodis skaičiavo paskutines žmonijos ramybės valandas. Iki antrojo pasaulinio karo pradžios buvo likę ketveri metai. Europos valstybių politikai pratino gyventojus prie artėjančio karo nuojautos. Todėl lietuviški laikraščių puslapiai vis dažniau informuodavo straipsniais, kaip reikėtų elgtis karo metu.

Vienoje iš tokių publikacijų „puolimo iš oro pratimų viršininkas pulkininkas leitenantas Babickas visiems Marijampolės miesto ir priemiesčių gyventojams skelbia įsakymą. Marijampoliečiai bus pratinami pažinti lėktuvų užpuolimo pavojaus garsus ir tuo metu užtemdyti namuose šviesas.

Šviesų užtemdymo tikslas – taip paslėpti miestus, geležinkelių ir kelių mazgus, kad naktį priešininko lėktuvai negalėtų jų surasti. Ir kad bombų mėtytojai negalėtų į šviesas nusitaikyti.

Užtemdant šviesas reikia žiūrėti, kad nebūtų sutrukdytas gatvių judėjimas ir piliečių kasdieninis gyvenimas. Dėl to netikslu būtų išjungti elektros energijos šaltinių srovę arba užgesinus visas šviesas patamsyje laukti, kol praeis lėktuvų pavojus. Šviesą geriau palikti ten, kur ji reikalinga, bet langus, duris uždangstyti taip, kad šviesa neprasiveržtų į lauką.

Užtemdant šviesas gyventojai turi laikyti šių taisyklių:

  1. Gatvių ir kiemų lempos, gyvenamųjų pastatų išorinės lemputės turi būti užgesinamos.
  2. Gyvenamųjų namų, biurų, kontorų, kavinių, restoranų, ligoninių, geležinkelių, autobusų stočių pastatų viduje šviesos gali būti paliekamos, bet langai turi būti uždengiami skardinėmis, medinėmis ar kartoninėmis langinėmis. Jeigu šviesa paliekama neužgesinta koridoriuose, tai kad ji neprasiveržtų laukan pro varstomas duris, reikia tarp lempos ir durų pakabinti šviesos nepraleidžiamas medžiagos užlaidas.
  3. Automobilių pirmagalinės lempos (švyturiai) turi būti uždengtos medžio ar kartono plokštelėmis su stačiakampe išpjova. Užpakalinės šviesos užgesinamos visai. Stovinčių geležinkelio stotyje traukinių vagonuose šviesos sumažinamos.
  4. Vitrinų ir visos kitos reklaminės šviesos užgesinamos.

Visi Marijampolės miesto ir priemiesčių gyventojai įpareigojami iki šių metų birželio mėn. 30 dienos apsirūpinti reikalinga medžiaga ir pasirengti lėktuvų pavojaus garsinimo ir šviesų užtemdymo pratimams.

Lėktuvų pavojus bus garsinamas ugniagesių, pieno perdirbimo buveinės ir Vitmozerio (krautuvės savininko žydo pavardė) sirenomis. Sirenos kauks su mažomis pertraukomis 5 minutes. Išgirdę garsą visi gyventojai per 5 minutes turi užtemdyti šviesas.

Pavojui praėjus, tų pačių sirenų kaukimu gyventojai bus įspėti, kad pratimas pasibaigė. Šį kartą sirenos kauks be pertraukų dvi minutes.

Jeigu policija betikrindama pastebėtų, kad kas nors neįvykdė paskelbtų nurodymų, ir kreiptųsi į namų savininkus, tai šie turi pranešti policijai, kas iš jų gyventojų nesilaikė šio įsakymo nuostatų.

Tie, kurie pratimui nebus laiku pasirengę ir neįvykdys įsakymo, bus baudžiami administraciniu būdu pinigine bauda ligi 5.000 litų arba areštu ligi 3 mėnesių.

Pulkininkas leitenantas Babickas, Oro puolimų pratimų viršininkas, 1935 m.

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE