Žyma

Sūduvos gidas

Kraujyje paskendęs Liubavo kraštas

Anot tarpukaryje Kalvarijos žemėse gyvenusio ir Lietuvos Nepriklausomybės kovose dalyvavusio suvalkiečio prisiminimų, „Tai įvyko prieš aštuonerius metus, kada pasienio su Lenkija apylinkėse ties Liubavu, Vižainiu ir Punsku gaudė šūviai ir…
Daugiau...

Tarpukario Lietuvos meno ir kultūros centras

Šiaulių miestas prieškaryje garsėjo savo teatru. Buvo visos Šiaurės Lietuvos meno ir kultūros centras. Šiauliečiai burdavosi aplink vietinius aktorius ir artistus. Šiauliai tai miestas turėjęs daug fabrikų ir pramonės įmonių. Čia gyveno…
Daugiau...

Devyniolikto amžiaus kelionė Nemunu

Į Ameriką pasitraukę išeiviai iš Sūduvos regiono 1979 m. Čikagoje išleido knygą „Zanavykija“. Kamuojami okupuotos tėvynės ilgesio į leidinį sudėjo savo prisiminimus apie kraštą, kuriame gyveno. Pasak senosios publikacijos, „1864 metais…
Daugiau...

Šakiai. Lietuviai ir žydai.

Senajame „Lietuvos Aidas“ numeryje apžvelgiamas lietuvių ir žydų pasiskirstymas Šakių mieste. 1934 metų publikacijoje rašoma, kad „ Ant Siesarčio upės dešiniojo kranto stovi Šakių miestas. Kairiajame krante stūkso Šakių priemiestis…
Daugiau...

Senoji kelionė į Kazlų Rūdą

Tokią kelionę pusiau pėsčiomis, pusiau važiuotas patyrė 1930 metais vietinis korespondentas iš Kauno. Įdarbinęs plunksną savo patirtais įspūdžiais pasidalino su skaitytojais. Įspūdžiai tai toks dalykas, kuriais ne visada galima tikėti. Nes…
Daugiau...

Siesikai ir jų senoji pilis

Ukmergės rajone kalnuotos rytų Aukštaitijos aukštumos susiduria su derlingomis šiaurės Lietuvos lygumomis. Šioje riboje stovi senas Siesikų miestelis. Tarpukario Lietuvoje tai buvo tipiškas provincijos kampelis, kurio ramybės nedrumstė…
Daugiau...