Konferencija „Nuo švietimo visiems – prie švietimo kiekvienam“

2017 m. rugpjūčio 25 d. Vilkaviškio kultūros centre vyko švietimo darbuotojų konferencija „Nuo švietimo visiems – prie švietimo kiekvienam“. Konferencijos tikslas – įsivardinti  dėmenis, padėsiančius siekti aukštesnės ugdymosi kokybėsTikslą įgyvendinti padėjo kviestiniai ir mūsų rajono savivaldybės lektoriai.

Skaityti pranešimai:

  • „Sėkmingos mokyklos veiklos požymiai“, Alma Finagėjevienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja;
  • „Švietimo paradigmų kaita. Siekio, proceso ir rezultatų dermė“, dr. Rita Dukynaitė, ŠMM Strateginių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja;
  • „Komandinio bendradarbiavimo reikšmė vaiko vertinimui savimotyvacijos ugdymo kontekste“, Jolita Lekavičienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji logopedė;
  • „Tikslingas skaitymo strategijų pasirinkimas“, Loreta Kelnerienė, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro pradinio ugdymo mokytoja metodininkė;
  •  „Kompiuterinės mokymo (si) priemonės–įdomu bei naudinga ir pirmokui, ir dvyliktokui“, Danutė Valiūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos direktorė, Donatas Zdanavičius, direktorės pavaduotojas ugdymui;
  • „Muzikos ir meno mokyklų vieta bei reikšmė Lietuvos švietimo sistemoje“, Artūras Pečkaitis, Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius.

Šventinę nuotaiką kūrė Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinių ansamblis, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos III klasės mokinė Rugilė Kačkauskaitė.

Renginio partneriai: Vilkaviškio kultūros centras, Vilkaviškio krašto laikraštis „Santaka“, Vilkaviškio lopšeliai-darželiai „Eglutė“, „Pasaka“, „Buratinas“.

Renginio kūrybinė grupė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus ir Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnybos specialistės.

 Konferencijos sveikintojai – Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Riklienė, dekanas prel. kan. V. Gustaitis, Viešosios bibliotekos direktorė V. Gilienė.  Konferencijos moderatorė – Rasa Kvirevičienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,   mokymosi aplinka sudarė sąlygas kiekvienam įsivardinti stipriuosius ir tobulintinus aspektus, kurie padės siekti aukštesnių mokinių mokymosi pasiekimų, stiprino ir plėtojo klausytojų bendrąsias ir profesines kompetencijas. Konferencijoje išsakytos mintys – pamatas diskusijai bendroms 2017–2018 m. m. švietimo veiklos kryptims formuluoti.

Vilkaviškio r. savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

Nuotr. Antano Budrio

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X