Kudirkos Naumiesčio bažnyčia – viena gražiausių prieškario Suvalkijoje

Kudirkos Naumiestis

Ką apie pasienyje su Vokietija stūksantį Kudirkos Naumiestį 1934 m. rašė didžiausias šalyje dienraštis „Lietuvos Aidas“?

Anot pasakojimo, „Naumiesčiui teko būti prūsų, lenkų, prancūzų ir rusų. Rusų valdymo metu jis buvo garsus pasienio ir apskrities miestas. Tuo metu Naumiestis turėjo apie šešis tūkstančius gyventojų, o dabar (1934 m.) liko tik trys tūkstantėliai.

Tačiau naumiestiečiai senų dienų neliūdi. Vietoj per karą sugriautos stačiatikių cerkvės 1930 m. iškilo puiki V. Kudirkos vardu pavadinta 7 klasių pradžios mokykla. Vėliau burmistro Zigmanto Skirgailos rūpesčiu pastatytas Nepriklausomybės kovoms skirtas paminklas. O jau šį sekmadienį iškilmingai atidengiamas naujas, devynių metrų aukščio paminklas V. Kudirkai.

Pats miestelis daro malonų įspūdį: gražiai sutvarkytas, švarutėlis. Jaučiasi burmistro šeimininkavimas.

Miestelis nėra labai gausus įstaigomis ir prekybos bei pramonės įmonėmis. Čia yra „Lietūkio“ linams apdirbti fabrikas. Šalia elektros stoties nedidelis gumos fabrikėlis. Jis gamina guminius užkulnius. „Žiburio“ draugija organizuoja kultūrinę veiklą. Ji išlaiko senelių prieglaudą, vaikų darželį, salę. Draugija turi savo namus ir nedidelį ūkį. Naumiestyje yra ir smulkaus kredito bankelis gyvuojantis jau dešimt metų.

Naumiesčio bažnyčia yra viena gražiausių visoje Suvalkijoje. Vienuoliai karmelitai ją pastatė 1783 metais. Tiesa bokštai buvo užbaigti tik 1860 m. Šventovė yra ankstyvojo renesanso stiliaus, mūrinė, didelė ir aukšta. Po bokštais sienos siekia 3,5 metro pločio. Dažnai tenka matyti mūsų kaimynų vokiečių atvykstančias ekskursijas specialiai tos bažnyčios pasižiūrėti.

Ant zakristijos viršaus yra nemaža Naumiesčio dekanato biblioteka. Iš buvusių trijų didelių bokštuose varpų liko tik pats mažiausias. Kitus du išsivežė okupantai. Likusiame varpe yra iškalta data – 1805 m. ir pirmojo klebono Birmono vardas.

Miesto burmistras Z. Skirgaila 1882 m. gimė Naumiestyje. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, Krokuvos muzikos konservatorijoje. Krokuvoje bendravo su Adomu Varnu, Petru Rimša. Su jais kartu įsteigė draugiją „Rūta“.

Būdamas Paryžiuje 1907 m. kartu su Miku Petrausku išvyko koncertuoti į Ameriką. Nepriklausomybės pradžioje grįžo į Lietuvą ir dirbo mokytoju. 1928 m. išrinktas Naumiesčio burmistru.

Jo rūpesčiu miestelio gatvės apsodinamos medeliais, šelpiama biednuomenė, kuriamas Naumiesčio parkas ir globojami bedarbiai.

Naumiestis, 1934 m.

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE