Kudirkos Naumiestis 1937 m. pasipuošė ir išgražėjo

Kudirkos Naumiestis / A. Smolenskio nuotr.

Publikacijoje „Laiškai iš Kudirkos Naumiesčio“ apžvelgiami miesto savivaldybės per paskutinius metus atlikti darbai: tilto tarp Vokietijos ir Lietuvos remontas, naujas brukas gatvėse, ir senelių prieglaudos atidarymas.

Anot šaltinių, „1937 metais Kudirkos Naumiestyje vyko itin dideli gatvių tvarkymo darbai. Miestas buvo grąžinamas iš visų pusių.

Buvo naujai pergrįsta didžiausia Tilto gatvė ir dalis aikštės, kurioje dabar laikinai yra įsikūrusi autobusų sustojimo vieta. Išsemtu iš Šešupės žvyru nužvyruotos negrįstos akmenimis Ūkininkų ir Pievų gatvės. Todėl dabar didžioji K. Naumiesčio gatvių dalis yra tiesios, švariai užlaikomos ir apsodintos medeliais. Gatvių remonto darbai atlikti už 5000 litų.

Tarp Kudirkos Naumiesčio ir Širvintos (miestelis Vokietijoje), per Širvintos upę yra geležinis tiltas. Tiltas jungiantis lietuvių ir vokiečių kaimynystę jau seniai buvo nedažytas, nublukęs ir negražus. Šakių apskrities savivaldybės rūpesčiu Lietuvai priklausanti tilto pusė buvo nudažyta pilka spalva. Nudažymo darbai atsiėjo 1400 litų.

Be to mūsų pusėje pergrįsti ir esantieji prie tilto mediniai šaligatviai. Visus tilto remonto darbus įvykdė Kudirkos Naumiesčio savivaldybė. Suremontavus tiltą tą patį rengėsi padaryti ir Vokietija. Tačiau šiais metais nesuspėjo. Dabar mūsų tilto dalis atrodo kur kas gražesnė, negu didžiojo mūsų vakarų kaimyno.

Kiek aptaisytas didysis tiltas per Šešupę. Didesnis remontas šiam tiltui daryti jau neapsimoka, nes jis ant tiek susenęs, kad reikia jau statyti naują. Dabartinis tiltas iškilo vokiečių okupacijos metais pirmojo pasaulinio karo metu. Vokiečiai jį pastatė vietoj rusų sudeginto ir V. Kudirkos aprašyto. Girdėti, kad šiais 1938 m. bus pradėtas statyti naujas gelžbetoninis. Jis kaštuos apie ketvirtį milijono litų.

Esančiame už Šešupės Meištų priemiestyje, „Žiburio“ draugijos rūpesčiu, pastatyta erdvi 50 lovų senelių prieglauda. Įrengta gana moderniškai. Joje yra atskira skalbykla, kepykla, kirpykla, pirtis. Neseniai įvyko prieglaudos pašventinimas ir iškilmingas atidarymas. Kudirkos Naumiesčiui prieglauda turės didelę reikšmę, nes mieste daug paliegusių senelių ir elgetų.

Susisiekimo ministerija buvo pavedusi prižiūrėti esantį tarp miesto ir dr. V. Kudirkos miško 1,5 km plento atkarpą. Tai miesto savivaldybei sudarė daug rūpesčių ir pinigų. Tačiau našta nukrito, nes priežiūrą perėmė susisiekimo ministerija.

Apskritai Kudirkos Naumiestis yra pasienio miestas, kurį dažnai lanko užsieniečiai. Atvyksta ekskursijos iš kitų Lietuvos pusių. Todėl reprezentaciniu požiūriu čia viskas turi būti pavyzdingai sutvarkyta.

Šiuo metu miestas turi apie keturis tūkstančius gyventojų. Šie labai pasigenda aukštesnės mokyklos. Daromi žygiai, kad čia būtų įsteigta amatų mokykla. Gerų amatininkų trūksta ne tik Kudirkos Naumiestyje, bet ir visoje Zanavykijoje.“

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE