Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams teikti neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas 2019 metams

2019 metais planuojamas projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra” pratęsimas, kurio   tikslinis finansavimas bus skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

  Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjus  teikti NVŠ programas akreditavimui (paraiškos forma Kalvarijos savivaldybės interneto puslapyje nurodytoje nuorodoje).

  Reikalavimai rengiamoms NVŠ programoms:   

1. NVŠ programos turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 15 str. apibrėžto neformaliojo vaikų švietimo paskirtį ir Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2695 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo”, nuostatas.

2. NVŠ programa parengiama pagal Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedą ir pateikiama su lydraščiu.

3. NVŠ programas privaloma vykdyti ne mažiau kaip po 2 val. per savaitę, 8 val. per mėnesį.

4. NVŠ programos turi būti registruotos.

  NVŠ teikėjai turi:

1. atitikti numatytus reikalavimus;

2. užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta   adresu www.smir.smm.lt ;

3. užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) teikiamą (-as) NVŠ programą (-as) http://www.ktprr.smm.lt.

  Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą.

      Dokumentus naujų neformaliojo švietimo programų akreditacijai 2019 metams pateikti iki    

      sausio 24 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui (103 kab.)

 

  Daugiau informacijos apie neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą galima rasti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro  interneto puslapyje: http://www.lmnsc.lt/lt/neformaliojo_vaiku_svietimo_paslaugu_pletra

  Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą galima rasti Kalvarijos savivaldybės interneto puslapyje, paspaudus nuorodą

 http://infolex.lt/kalvarija/Default.aspx?Id=3&DocId=7737

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE