Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus gerinančius gyvenimą Marijampolėje

Asociacija „Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ paskelbė II kvietimą teikti projektinius pasiūlymus, įgyvendinant pirmąjį ir antrąjį Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos tikslus.

Pirmasis tikslas yra socialinę atskirtį patiriančių Marijampolės miesto gyventojų integracija į visuomenę per nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, antrasis – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką.

Kvietimas paskelbtas pirmojo tikslo uždavinio, skirto organizuoti savanorystės principais grįstas užimtumo veiklas, veiksmams: (1.1.) „Socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius“ ir (1.2.) „Sociokultūrinių veiklų, susijusių su senjorų, neįgaliųjų, vienišų asmenų, pabėgėlių integracija į visuomenę, organizavimas“.

Šiame Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo etape bus pirmąkart teikiami projektiniai pasiūlymai, siekiant įgyvendinti antrąjį tikslą – skatinti aktyvų Marijampolės miesto gyventojų įsitraukimą į darbo rinką. Jį sudaro du uždaviniai: (2.1.) „Organizuoti veiklas, gerinančias neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje ir bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“ ir (2.2.) „Plėtoti savarankiškos veiklos kūrimo ir jaunimo verslumo didinimo iniciatyvas bei bendradarbiavimą su kitų miestų VVG“.

Antrojo tikslo uždavinių veiksmuose laimėjus finansavimą, bus galima vykdyti tokio pobūdžio veiklas: pagalbos įsitraukiant į darbo rinką teikimas ir profesinio mokymo organizavimas, konsultavimo ir tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas neaktyviems darbingiems gyventojams, verslo konsultacijų, mentorystės ir pagalbos verslo pradžiai teikimas jauno verslo subjektams ir verslumo skatinimo priemonių jauniems neaktyviems ir nedirbantiems asmenims įgyvendinimas bendradarbiaujant su kitų miestų VVG.

„Marijampolės miesto vietos veiklos strategijos įgyvendinimas įgauna pagreitį. Pirmojo kvietimo metu organizacijas kvietėme teikti paraiškas gerinančias socialinę situaciją mieste. Šiuo metu paskelbtas kvietimas apima ne tik socialinės aplinkos stiprinimą, jame ir kvietimas teikti projektinius pasiūlymus stiprinant verslumo aplinką. Tikiu, kad šiame etape išryškės ir jauno verslo poreikiai bei lūkesčiai, todėl kviečiu aktyviai dalyvauti konsultacijose ir teikti projektinius pasiūlymus, kurie galėtų padėti jauno verslo subjektams padaryti proveržį“, – sakė “Marijampolės miesto vietos veiklos grupės” pirmininkė Ieva Vizgirdienė. II kvietimo projektinius pasiūlymus bus galima teikti iki 2019 gruodžio 29 d.

Organizacijų pateikti projektiniai pasiūlymai bus vertinami ekspertų pagal paskelbtus atrankos kriterijus, pagal tai bus sudaromas siūlomų finansuoti projektų sąrašas, tvirtinamas Marijampolės miesto vietos veiklos grupės valdyboje. Atrinktų projektų pareiškėjai įgis teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Agentūra įvertins paraiškas ir priims galutinę išvadą: ar VVG atrinkti projektai yra tinkami finansuoti bei kokia didžiausia galima projektui skirti paramos lėšų suma.

Internetinėje svetainėje www.marijampolesmvvg.lt skiltyje DOKUMENTAI galima rasti kvietimus, dokumentų formas, Marijampolės miesto vietos plėtros strategiją, reikalavimus pareiškėjams ir kitą naudingą informaciją.

Galimi projektų pareiškėjai gali konsultuotis dėl projektinių pasiūlymų teikimo tiesiogiai su Marijampolės miesto vietos veiklos grupės atstovais.

Nemokami, jau treti šio kvietimo mokymai vyks gruodžio 6 d. 9 val., Vytauto g. 17, Marijampolė (Bendradarbystės centre „Spiečius“), registracija ir informacija el. paštu: marijampolesmvvg@gmail.com Šie mokymai skirti aptarti konkrečias projektinių pasiūlymų idėjas, pradėti rengti projektinius pasiūlymus, aptarti galimas veiklas ir tinkamas išlaidas bei kitus galimiems pareiškėjams kylančius klausimus.

Daugiau informacijos tel. nr.: +370 657 74265 arba Marijampolės miesto vietos veiklos grupės būstinėje: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė (1 aukštas) ir www.marijampolesmvvg.lt

 

Marijampolės miesto vietos veiklos grupės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE