Kybartuose pagerbtas kunigas altarista Vaclovas Stakėnas

Gegužės 24-ąją, Viešpaties žengimo į dangų dieną (Šeštines), Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos altarista Vaclovas Stakėnas šventė kunigystės 50-metį.

Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už jubiliatą, dėkojant Aukščiausiajam už kunigo kilnią, ilgametę tarnystę Dievui ir žmonėms bei už pašaukimus, kad Bažnyčiai nepritrūktų uolių dvasininkų.

Nors karantino sąlygos pakoregavo iš anksčiau numatytos šventės planą, tačiau maldai susirinko nemažai įvairaus amžiaus tikinčiųjų. Kaukės ant kunigų, patarnautojų ir dalyvaujančių žmonių veidų neužslėpė iš širdžių sklindančio maldos ir meilės tikrumo.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas kun. Vaidotas Labašauskas ir altarista kun. Vaclovas Stakėnas. Klebonas pamoksle dėkojo kun. Vaclovui už pagalbą ir tarnystę parapijoje, kvietė pagerbti Jubiliatą vertingiausia dovana – malda.

Rankų ištiesimu Jubiliatą palaimino klebonas, o Jubiliatas suteikė palaiminimą besimeldžiantiems. Jie gavo po paveikslėlį Vaclovo Stakėno 50-ties metų kunigystės jubiliejui prisiminti.

 

Po šv. Mišių pažiro Jubiliatui nuoširdžiausi sveikinimai su gražiausiomis gėlių puokštėmis ir juos lydintys plojimai.
Pasveikinti gerbiamo kunigo nuvyko Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka su žmona Aušra. Meras pasidžiaugė išpuoselėta, tvarkinga, jaukia Kybartų bažnyčia, kuria pastarąjį dešimtmetį rūpinasi klebonas kun. Vaidotas Labašauskas. Akcentavo, kad vienas svarbiausių klebono pagalbininkų dvasiniame gyvenime yra altarista kun. Vaclovas. Jubiliatas savo laiku tarnaudamas kaip klebonas Kybartų parapijoje įnešė daug dvasingumo ir jaukumo. „Kiek mes žmogiškuose santykiuose įdedame meilės, tiek jos ir sugrįžta. Sveikatos, ir toliau būkite toks pat energingas ir žmonių mylimas“, – linkėjo Meras.

Algirdas Neiberka

Savo padėkos žodyje Jubiliatas pirmiausia dėkojo Dievui už jam brangią kunigystės dovaną ir visiems susirinkusiems, kartu besimeldusiems, už sveikinimus ir linkėjimus. Prisipažino, kad prieš 50 metų Kauno bazilikoje gavęs kunigystės šventimus verkė iš džiaugsmo. „Dirbau, kiek protas nešė ir širdis diktavo. O jeigu savo tarnystėje pristigau meilės jums, mieli parapijiečiai, gal ką ir įskaudinau, per tiek metų, tai nuoširdžiai atsiprašau. Dėkoju visiems, kurie būna arčiausiai su manimi, ypač klebonui kunigui Vaidotui. Visada jaučiau ir jaučiu jūsų palaikymą, didžią pagarbą ir meilę, todėl jaučiuosi laimingas,“ – sakė kun. Vaclovas Stakėnas.

 

Teksto ir nuotraukų autorė – Birutė Nenėnienė

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE