Laiko dulkes nubraukus…(20) Projekto vyr. konstruktorius Eugenijus Zygmanta

Eugenijus Zygmanta 1969 m. baigęs Kauno Politechnikos Instituto Mechanikos fakultetą įsidarbino Kapsuko specialiame konstravimo biure (SKB).

SKB (PAKMA)
SKB (PAKMA) © Sūduvos gidas / Vytautas Karsokas

Mokantis institute jam didžiulę įtaką darė dėstytojas docentas Vilius Židonis, kuris tuo metu jau buvo ir technikos mokslų kandidatas, be to 7-erius metus buvo dirbęs Kapsuko SKB vyr. inžinieriaus pareigose. Dėstytojo autoritetas ir žinių perdavimo metodika taip paveikė Eugenijų, kad jis visa savo esybe pasinėrė į studijas.

Šis neeilinis dėstytojas taip įtaigiai aiškindavo fasavimo-pakavimo automatų konstravimo principus ir, pats jau turėdamas ne vieną šios srities išradimo autorinį liudijimą, stengdavosi studentus sudominti kūrybiniu bei išradėjo darbu taip pat nemažai kalbėdavo apie konstravimo metodiką. Ši tema ir tapo Eugenijui pagrindine idėja, kurią jis stengėsi įgyvendinti jau dirbdamas SKB.

Eugenijus Zygmanta – SKB jaunas specialistas 1969 m.
Eugenijus Zygmanta – SKB jaunas specialistas 1969 m.

Pirmasis Eugenijaus, kaip projekto vyr. konstruktoriaus darbas 1972 m. buvo karuselės tipo automatas M6-ARD, skirtas grietinei fasuoti po 100, 150 ir 200 g. į gatavus polimerinius indelius. Automato našumas – 80 indelių per minutę. Kaip vėliau pasirodė, tai buvo lemtingas sutapimas su ta tematika, kuriai jis paskyrė visą likusį 20 m. darbo laiką SKB – kūrimas automatų, kurie fasuoja pastos pavidalo pieno produktus į gatavus indelius ir juos uždaro. Po šio pirmojo darbo sekė to paties tipo dar dvi modifikacijos: automatas M6-AR2-D skirtas fasuoti grietinę ir automatas M6-AR2-F – fasuoti lydytą sūrį.

1975 m. labai sustiprėjo centrinės Maskvos valdžios ir mūsų SKB aukščiau stovinčių organizacijų reikalavimai gerinti kuriamų įrengimų techninį lygį, didinti jų našumą, kurti visiškai automatizuotus ir mechanizuotus fasavimo-pakavimo ir grupinio sudėjimo įrenginius, užtikrinti jų įjungimą į vieningas kompleksines technologines maisto produktų gamybos linijas. Perspektyvoje buvo numatyta, kad 60-70% pagrindinių maisto produktų būtų parduodami supakuoti. Tuo pačiu buvo iškeltas reikalavimas aprūpinti gyventojus vis platesnio asortimento ir geresnės kokybės fasuotais maisto produktais.

Taigi ir mūsų biurui iš principo iškilo nauji uždaviniai – teko tobulinti senąją konstravimo metodiką, nes atskirų fasavimo įrenginių kūrimas negalėjo duoti reikalaujamo rezultato.

1978 m. SKB iš esmės buvo suformuluota naujoji konstravimo metodika. Ji sudaryta atsižvelgiant į pakavimo technikos raidos tendencijas ir SKB sukauptą patirtį.

Eugenijus tiesiogiai įsijungė į šios problemos sprendimą, o apie naujos metodikos kūrimą ir pirmuosius rezultatus ją praktiškai panaudojant jis išsamiai aprašė straipsnyje „Nauja fasavimo pakavimo automatų karta“, kuris buvo publikuotas respublikiniame žurnale „Mokslas ir technika“ (1983. 9 (291) psl. 10-13). Straipsnyje jis išdėstė pagrindinius šios metodikos kūrimo ir pritaikymo principus.

Praktinį šios metodikos taikymą SKB Eugenijus išbandė sukurdamas komplektą, sudarytą iš automatų M6-ARZ ir M6-AUM. Baziniu fasavimo-pakavimo automatu M6-ARZ granuliuota varškė fasuojama į gatavus polistirolinius arba popierinius indelius po 400 g. Našumas – 25 indeliai per minutę. Jie perduodami į bazinį grupinio sudėjimo automatą M6-AUM ir sukraunami į plastmasines dėžes. Kuriant komplektą techninius reikalavimus teko koordinuoti su užsakovu – Leningrado (dabar Peterburgas) pieno pramonės kombinatu, į kurio srovinės mechanizuotos granuliuotos varškės gamybos liniją A1-OSD turėjo įeiti SKB komplektas. Mūsų bandomieji pavyzdžiai srovinėje linijoje buvo sumontuoti 1982 m. antrąjį ketvirtį, sėkmingai išbandyti ir rekomenduoti gaminti serijomis Kapsuko MPAG.

E. Zygmanta su M6-ARZ vadovaujančiuoju konstruktoriumi Edu Valenta
E. Zygmanta su M6-ARZ vadovaujančiuoju konstruktoriumi Edu Valenta

Panaudojant šią naują metodiką, tais pačiais 1982 m., buvo sėkmingai išbandyta ir rekomenduota gaminti serijomis bazinio automato M6-ARZ dvieilė modifikacija M6-ARI mažo riebumo sviestą ir lydytą sūrį fasuoti po 100 ir 250 g į polistirolinius indelius. Automato našumas – 72 indeliai per minutę. 1983 m. šis automatas išbandytas fasuoti ir pastos pavidalo daržovių mišinius.

Greta automato M6-ARI buvo paruošta ir grupinio sudėjimo bazinio automato M6-AUM modifikacijos M6-AU2-M techninė dokumentacija bei bandomasis pavyzdys.

Naują komplektą sudarantys automatai M6-ARI ir M6-AU-2M taip pat buvo rekomenduoti gaminti serijiniu būdu.

Automatai M6-AUM ir M6-AU2-M tarpusavyje unifikuoti daugiau kaip 90 % .

Nepamiršo Eugenijus ir šių automatų išorinio vaizdo, estetikos ir ergonomikos reikalavimų. Dar techninio projekto stadijose vyresnysis dailininkas A.Bernotas paruošė šių automatų meninius projektus, buvo pagaminti jų maketai.

Bazinis automatas visiškai priartėja prie manipuliatorių klasės, nes turėjo gana sudėtingą loginę schemą, operacijų charakteristikos užduodamos programiniu būdu, plačios jo funkcinės galimybės.

Kartu su Eugenijum dirbo V. Černienė, atlikdavusi vadovaujančiosios konstruktorės pareigas, sudėtingiausius brėžinius braižė konstruktorė N. Mikalauskienė, užduotis atlikdama labai kvalifikuotai ir atsakingai. Daug pasidarbavo E. Valenta, K. Orina, E. Svanidzė, L. Baženova, N. Keselienė, A. Aleksienė, V. Stanionis, P. Tamaliūnas.

Maskvoje Liaudies ūkio pasiekimų parodoje 1983 m. eksponuotas mažo riebumo sviesto fasavimo automatas M6-ARI apdovanotas sidabro ir bronzos medaliais, granuliuotos varškės fasavimo automatas M6-ARZ – sidabro medaliu, grupinio sudėjimo automatas M6-AUM – bronzos medaliu, o grupinio sudėjimo automatas M6-AU2-M – sidabro ir dviem bronzos medaliais.

Sėkmingai pademonstravęs naujos konstravimo metodikos praktinį panaudojimą, Eugenijus pratęsė šį darbą paruošdamas bazinio automato M6-ARZ dar dvi labai didelio našumo modifikacijas: automatą M6-ARL majonezui fasuoti po 250 g, jo našumas 121 indelis per minutę ir automatą M6-ARK pilstomam margarinui fasuoti po 200 g, jo našumas – 150 indelių per minutę. Komplektą šie automatai galėjo sudaryti prie jų prijungus projekto vyr. konstruktoriaus A. Rutkausko grupinio sudėjimo automatą M6-ŽUB ir banderoliavimo mašiną M6-ŽOA.

Automatų laboratorijoje prie bandymų stendų
Automatų laboratorijoje prie bandymų stendų

Toks didelis našumas pasiektas panaudojus naujų funkcinių blokų jungimą į bazinį automatą M6-ARZ.

Grupinio sudėjimo automatų M6-AUM ir M6-AU2-M gamą Eugenijus pratęsė sukurdamas automatą M6-AU3-M, kuris buvo pritaikytas automatais M6-ORK-1 ir M6-ORK-2 (projekto vyr. konstruktorė S. Urbanavičienė) fasuotų lydyto sūrio indelių sudėjimui į plastmasines dėžes.

Eugenijaus darbų originalumą patvirtina 15 jo vardu gautų autorinių išradimų liudijimų.

Visi minėti darbai sudarė tvirtą pamatą kurti naujos kartos vieningą automatų gamą plataus asortimento produktus fasuoti į gatavus polimerinus bei popierinius įvairios formos indelius, kurių tūris 100-500 kubinių centimetrų, ir sudėti fasuotą produkciją į transportinę tarą.

Neklystant galima pasakyti, kad Eugenijus Zygmanta SKB istorijoje suvaidino pagrindinį vaidmenį įtvirtinant naują konstravimo metodiką ir įrodė, kad net dalinis jos taikymas davė gerus praktinius rezultatus ir kad ji gali tikti naudojant tiek tradicines, tiek naujas pakavimo medžiagas kuriant naujos kartos kompleksinę fasavimo-pakavimo techniką maisto produktams.

Štai ką pasakoja Eugenijaus kolegė Skaidrė Urbanavičienė: „Eugenijus buvo originalus konstruktorius. Jį galima vadinti konstruktoriumi iš didžiosios raidės. Tai žmogus, pilnas idėjų, pasiruošęs jas įgyvendinti. Mūsų SKB jis buvo tarp geriausiųjų – nebijantis prisiimti atsakomybės už laikinai nepavykusį sprendimą, ieškantis galimybės jį išspręsti ir išeiti nugalėtoju. Tai buvo be galo darbštus konstruktorius. Norėdamas susikaupti ir įsigilinti dažnai pagrindinius sudėtingus sprendimus darydavo po darbo nutilusiame kabinete“.

Pats Eugenijus sakydavo, kad nežinant mokslo ir technikos naujovių konstruktoriams apskritai nebūtų įmanoma dirbti. Labai vertino šachmatus: „Jie ir kantrybę ugdo ir susikaupti padeda. Jei nežaisčiau šachmatais, dirbti būtų sunkiau“. Jis net 13 kartų tapo Marijampolės šachmatų čempionu ir buvo pavadintas Marijampolės šachmatų legenda. 2015 m. Europos šachmatų mėgėjų čempionate laimėjo trečiąją vietą. Tai vienas iš svariausių laimėjimų Marijampolės šachmatų istorijoje.

Stebino jo erudicija. Labai domėjosi istorija, filosofija. Jautriai reagavo į 1988-1991m. įvykius Lietuvoje. Ruošėsi dalyvauti rengiant šiuos rašinius apie SKB, deja, 2020.06.23 Eugenijaus netekome…

Eugenijus Zygmanta – 13 kartų Marijampolės šachmatų čempionas
Eugenijus Zygmanta – 13 kartų Marijampolės šachmatų čempionas

Liusė Sakalauskaitė – SKB patentų ir techninės informacijos skyriaus vedėja

 

Norėdami skaityti daugiau SKB darbuotojų prisiminimų spauskite čia: „Laiko dulkes nubraukus…“.

 

Vytauto Karsoko nuotraukos bei nuotraukos iš SKB metraščio

Parengė Ugnė Stanaitė

Sūduvos gidas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE