Lietuvos metrologijos inspekcija saugo vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių

2020 metais Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI, Inspekcija) specialistai Marijampolės apskrities įmonėse, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 224 patikrinimus, iš jų 200 patikrinimų atlikta prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus. 30 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų. Palyginti su praėjusiais metais, pažeidimų sumažėjo 5,6 proc., 12 įmonių pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 15 matavimo priemonių.

Inspekcija 2020 m. didelį dėmesį skyrė ūkio subjektų, kurių veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu ir nutekamųjų vandenų valymu, priežiūrai. Įvertinimui, kaip jie laikosi metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Atlikus patikrinimus Marijampolės apskrities nuotekas tvarkančiose įmonėse, nustatyti 2 pažeidimai. Buvo naudojami nuotekų apskaitos prietaisai su pasibaigusiu metrologinės patikros galiojimo laiku Atliekų ir pavojingų atliekų tvarkymo įmonėse pažeidimų nenustatyta.Taip pat patikrinimai atlikti grūdų supirkimo, AB „Lietuvos paštas“ ir siuntų gabenimo įmonėse, juvelyrinių dirbinių prekybos bendrovėse, lombarduose, dirbtuvėse, vandens gręžinius ir (arba) paviršinius vandens telkinius eksploatuojančiose įmonėse, vaistinėse, kadastrinius matavimus atliekančiose įmonėse, degalų (benzino, dyzelino) bei automobilinių dujų degalinėse, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse.

Inspekcija vykdė prekių kiekio kontrolę pas gamintojus, fasuotojus ir prekybos įmonėse. Atlikti 46 fasuotų ir sveriamų prekių kiekio patikrinimai, nustatyta 39 proc. pažeidimų nuo atliktų patikrinimų skaičiaus. Patikrinta 1901 fasuotų prekių pakuotė, 127 neatitiko nustatytų reikalavimų. Netinkamos pakuotės išimtos iš prekybos.

2020 m. Inspekcijoje įvyko nemažai pasikeitimų.

Atkreikiame dėmesį, kad Metrologijos įstatymas papildytas nuostatomis dėl juridinių asmenų atsakomybės už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus. Metrologijos įstatymo devintame skirsnyje yra išdėstytos nuostatos dėl atsakomybė už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus. Pagrindinis ir esminis pasikeitimas yra tas, kad juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms Metrologijos įstatymo nustatyta tvarka nuo 2020 m. gegužės 1 dienos yra taikomos sankcijos už metrologijos srities teisės aktų pažeidimus, kurių dydis juridiniams asmenims prasideda nuo skiriamo įspėjimo arba baudos nuo 300 eurų iki 2 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 10 000 eurų. Juridiniam asmeniui, kuris veikia trumpiau negu vienus metus, už nustatytus Metrologijos įstatymo  pažeidimus skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 150 eurų iki 2 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 5 000 eurų. Tuo tarpu už matavimo priemonių, naudojamų teisinio metrologinio reglamentavimo srityse, tyčinį gadinimą arba šių priemonių ar jų programinės įrangos rodmenų klastojimą sankcijos dydis juridiniams asmenims – bauda nuo 450 eurų iki 3 procentų juridinio asmens metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais, bet ne daugiau negu 15 000 eurų. Juridiniam asmeniui, veikiančiam trumpiau negu vienus metus, už paminėtus tyčinius  pažeidimus skiriama bauda nuo 225 eurų iki 3 procentų jo pajamų, gautų einamaisiais finansiniais metais iki pažeidimo nustatymo, bet ne daugiau negu 7 500 eurų.

2020 m. gruodžio 1 d. pakeista LMI administracijos struktūra. Iki pakeitimo LMI teisinę metrologinę priežiūrą vykdė 10 apskričių skyrių. Pasikeitus struktūrai teisinę metrologinę priežiūrą vykdo 2 LMI teritoriniai padaliniai. Lietuvos metrologijos inspekcijos Rytų regiono skyrius, kurio veiklos teritorija apima Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos ir Alytaus apskritis bei LMI Vakarų regiono skyriaus – veiklos teritorija apima Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės, Tauragės, Telšių apskritis.

 

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Vakarų regiono skyriaus informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE