Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus viršininkė supažindino su šilumos punktuose rastais pažeidimais

Vasario 27 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir jo pavaduotojas Kazys Kiaulakis susitiko su Lietuvos metrologijos inspekcijos (LMI) Marijampolės apskrities skyriaus viršininke  Ramune Vyšniauskiene ir vyresniuoju valstybiniu inspektoriumi Irmantu Vasiliausku. Su atvykusiais svečiais aptarta šilumos punktuose naudojamų matavimo priemonių atitiktis teisinės metrologijos reikalavimams.

Susitikime taip pat dalyvavo mūsų rajono šilumos energijos tiekimo bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros įmonių atstovai: UAB „Litesko“ atstovai: Tomas Ramanauskas ir Renolda Kubilienė, UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ direktoriaus pavaduotojas Edvinas Venzlauskas ir UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ vadovas Edgaras Balšaitis.

Atvykusi viešnia pristatė rajono vadovams Lietuvos metrologijos inspekcijos 2017 metų ketvirtame ketvirtyje atliktos šilumos punktuose naudojamų matavimo priemonių patikros rezultatus.

„Patikrinimas vyko visos Lietuvos Respublikos mastu ir jo metu buvo patikrintos 57 šilumos energijos tiekimo bei pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros įmonės. Keturiose iš jų rasti pažeidimai. Lietuvos metrologijos inspekcija pažeidimų rado ir Vilkaviškio rajono įmonėje, kuri tiekia šilumos energiją. Buvo nustatyta, kad šilumos punktuose paduodamo ir grįžtamo termofikacinio vandens slėgiui matuoti naudojami manometrai yra be galiojančios patikros žymenų. Po patikrinimo buvo pradėta aiškintis, kas yra atsakingas už šių manometrų priežiūrą“, – apie vykdytą patikrinimą pasakojo R. Vyšniauskienė.

Kaip žinia, už šilumos energijos tiekimą mūsų rajone yra atsakingas UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“, tačiau, šios įmonės teigimu, minėtus manometrus turėtų prižiūrėti už pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą atsakinga įmonė, t. y. UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“. LMI Marijampolės apskrities viršininkė rajono vadovams sakė susidūrusi su problema, kam priskirti pažeidimus, nes nei viena iš minėtų įmonių nenori prisiimti atsakomybės dėl šilumos punktuose esančių manometrų priežiūros, todėl ir bausti už rastus pažeidimus LMI šiuo metu neturi ką.

Kaip informavo svečiai, UAB „Litesko“ filialui „Vilkaviškio šiluma“ buvo išsiųstas raštas, kuriame pranešama apie rastus pažeidimus. Susitikime dalyvavęs UAB „Litesko“ atstovas T. Ramanauskas sakė, kad į šį raštą įmonė iškart sureagavo ir nelaukdami, kol bus imtasi griežtesnių sankcijų, minėtus manometrus išvežė patikrai. Vis dėlto, įmonė atsakomybės neprisiima ir už atliktą manometrų patikrinimą išrašė sąskaitą UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“. Jų nuomone, būtent ši įmonė turėtų būti atsakinga už šilumos punktuose esančių manometrų priežiūrą. Savo ruožtu UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ atsakomybės prisiimti taip pat nenori.

R. Vyšniauskienė informavo, kad pažeidimų rasta ir Marijampolės savivaldybės įmonėse, tačiau šioje savivaldybėje situacija yra visiškai priešinga – tiek šilumos tiekėjas, tiek šilumos sistemų prižiūrėtojas nori būti atsakingais už manometrų priežiūrą ir nepasidalija šios pareigos.

Nors šiuo metu rasti pažeidimai yra ištaisyti ir visų objektų šilumos punktuose esantys manometrai jau yra su galiojančios patikros žymenimis, tačiau atsakomybė, kas iš tikrųjų juos turėtų prižiūrėti – ar įmonė teikianti šilumos energiją, ar įmonė, kuri prižiūri pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas – taip ir liko neaiški. Kaip teigė R. Vyšniauskienė, Lietuvos mastu ši atsakomybė yra pasiskirsčiusi labai įvairiai: vienose savivaldybėse manometrų priežiūra rūpinasi šilumos tiekėjai, kitose – pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Anot susitikime dalyvavusio UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ direktoriaus Edgaro Balšaičio, taip yra todėl, kad šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose niekur nėra griežtai apibrėžta, kas turėtų vykdyti šilumos punktuose naudojamų matavimo priemonių priežiūrą, o Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse yra palikta labai daug vietos interpretacijoms, kam ši prievolė turėtų būti priskiriama. Jo nuomone, reikėtų kreiptis į aukštesnes instancijas, kurios atkreiptų dėmesį į iškilusią problemą ir inicijuotų galiojančių teisės aktų pakeitimus.

Lietuvos metrologijos inspekcijos atstovai priminė, kad pagal minėtas Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, tarp šilumos teikėjo ir prižiūrėtojo turi būti pasirašytas Šilumos perdavimo tinklų, šildymo ir karšto vandens sistemos nuosavybės, šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ribų, šilumos ir (ar) karšto vandens pirkimo–pardavimo vietos ir tiekimo–vartojimo ribos nustatymo aktai. Pasak R. Vyšniauskienės, jeigu tarp UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ ir UAB „Vilkaviškio komunalinis ūkis“ būtų sudaryti tokie aktai, tuomet tokia problema nebūtų iškilusi.

Savivaldybės vadovai pasiūlė nesutariančioms įmonėms raštu kreiptis į aukštesnę instanciją, tokią kaip, Valstybinė energetikos inspekcija, kad ši išaiškintų galiojančius teisės aktus ir nustatytų, kas šiuo atveju turėtų būti atsakingas už šilumos punktuose esančių manometrų priežiūrą, siekiant, kad ateityje tokios problemos ir nesutarimai tarp šilumos tiekėjo ir prižiūrėtojo daugiau nebeiškiltų.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.