Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinis muziejus

Rinkinys

Didžiąją dalį muziejaus rinkinio sudaro fotografijos, knygos, dokumentinė medžiaga, susijusi su dr. K. Griniaus, jo artimųjų gyvenimu ir veikla.

Ekspozicija

Pirmojo kambario ekspozicija

Pirmojo kambario ekspozicija skirta svarbiausiems dr. K. Griniaus gyvenimo faktams atskleisti. Šiam tikslui panaudota: 30×40 cm dydžio fotografijos, originalus didelis dr. K. Griniaus fotografinis portretas, darytas 1926 m. Kaune, K. Griniaus rašytos knygos (originalai ir kopijos), atsiminimai, vieni pirmųjų dr. K. Griniaus redaguoto „Ūkininko“ numerių, K. Griniaus redaguoti medicininiai žurnalai bei žurnalai, kuriuose yra jo rašytų straipsnių. Taip pat eksponuojamos knygos, apie dr. K. Grinių išleisti spaudiniai . Tame pačiame kambaryje stovi skulptoriaus Marijampuole-Griniaus-Muziejus-JuskauskasKęstučio Balčino sukurtas biustas bei JAV pagaminta K. Griniaus palaikų urnos kopija, o aplink juos kabo fotografijos, susijusios su K. Griniaus mirtimi, palaikų perlaidojimu.

Antrojo kambario ekspozicija

Antro kambario ekspozicija atskleidžia dr. K. Griniaus politinę, visuomeninę veiklą nepriklausomos Lietuvos gyvenime. Apie tai pasakoja eksponuojamos fotografijos, atvirukai, knygos.

Trečiojo kambario ekspozicija

Trečiame kambaryje įrengta ekspozicijos dalis, skirta dr. K. Griniaus sūnums: Kaziui, Lietuvos Generalinio štabo pulkininkui, Liūtui, aktyviam lietuvybės puoselėtojui JAV, Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus bendražygiui bei sūnėnui Vytautui Bacevičiui, Tauro apygardos štabo viršininkui, bolševikų sušaudytam Tuskulėnuose.

Parodos

Muziejuje rengiamos proginės parodos.

Kontaktai

Adresas: Bažnyčios g. 23, LT-68298, Marijampolė.
Tel. (8~343) 92636.
El. paštas: [email protected]
Direktorius – Vytautas Grinius.

Informacija lankytojui

Darbo laikas:
pirmadieniais – penktadieniais 9–12 val.; 12.45–16 val.
Iš anksto susitarus telefonu, muziejų galima lankyti ir nedarbo dienomis.

Bilieto kaina:

lankymas nemokamas.

Papildomos paslaugos

Aptarnaujami muziejaus bibliotekos „Šviesa“ skaitytojai.

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE