Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą ir aptarimą

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė kviečia į Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos pristatymą ir aptarimą

Renginio laikas: 2015-01-29 16 val.

Renginio vieta: Marijampolės savivaldybės II a. salėje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė

Marijampolės miesto vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją pagal 2014–2020 metų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Strategija rengiama gavus finansavimą projektui Nr. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0012 „Marijampolės miesto vietos plėtros strategijos rengimas“.

Miesto plėtros strategija rengiama orientuojantis į tris kryptis – socialinių paslaugų teikimą, darbingų neaktyvių gyventojų užimtumo didinimą ir verslumo skatinimą. VVG atstovai nuolat rengia susitikimus su vietos organizacijomis, siekdami išsiaiškinti vietos gyventojų poreikius ir lūkesčius, nustatyti aktualiausias miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas. Strategijos veiksmais siekiama šias problemas spręsti bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į vietos veiklas.

Vietos veiklos grupės pirmininkas ir valdyba į strategijos rengimą kviečia aktyviai įsitraukti visus miesto gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, išsakant savo idėjas, kurios atsispindės parengtame dokumente. Prašome pateikti savo nuomonę užpildant anketą http://www.manoapklausa.lt/apklausa/764053544/.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis ir apie dalyvavimą informuoti iki sausio 27 d. (ketvirtadienio) 16.00 val. tel. Nr. 8 657 74265, el.paštas vvg@marijampolieciai.lt

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.