Marijampolės regiono plėtros taryba suplanavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių lėšų rezervą bei skyrė atstovą į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą

2019 m. vasario 27 d. vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos atstovė Agnė Kniežaitė-Gofmanė, Marijampolės regiono plėtros tarybos nariai ir Marijampolės regiono savivaldybių administracijų bei Marijampolės kolegijos atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.

Vykusiame posėdyje Marijampolės regiono plėtros taryba pirmuoju sprendimu suplanavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kuruojamų regioninių priemonių „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“, „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“ ir „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ veiklos lėšų rezervą, kuris Marijampolės regionui sudaro 379 699,87 Eur. Taryba nusprendė papildomas ES fondų lėšas paskirstyti pagal poreikį šiuo metu įgyvendinamiems projektams papildomai finansuoti, t. y. projektams ,,Ikimokyklinio ugdymo paslaugų plėtra Kazlų Rūdoje“, ,,Pilviškių „Santakos“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo pastato  modernizavimas“, ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Šakių mieste“ ir ,,Ugdymo kokybės gerinimas Kalvarijos gimnazijoje“.

Taip pat Taryba nutarė informuoti Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, kad esant galimybėms ir (ar) sutaupymams kituose regionuose, Marijampolės regionui būtų skirtos papildomos ES fondų lėšos.

Tarybos posėdyje dalyvavusi Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresnioji patarėja Agnė Kniežaitė-Gofmanė pristatė informaciją apie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriaus pertvarką. Pranešėja informavo, kad pertvarkos modelio tikslas – parengti vandens paslaugų sektoriaus pertvarkos (stambinimo) modelį, siekiant veiklos efektyvumo (mažinti veiklos sąnaudas, keisti sąnaudų struktūrą, visiškai įgyvendinti sąnaudų susigrąžinimo principą, mažinti paslaugų kainų netolygumus savivaldybėse, gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą) ir valstybės nustatytų tikslų įgyvendinimo. Aplinkos ministerijos atstovė informavo, kad šios pertvarkos vykdymą paskatino paslaugų kainų skirtumai savivaldybėse bei reikalingi pokyčiai, susiję su vandens tiekimo įmonių sąnaudų struktūra. Agnė Kniežaitė-Gofmanė teigė, kad siekiant išspręsti susidariusias problemas ketinama stambinti vandens įmones ir konsoliduoti paslaugas. Pranešėja informavo, kad Aplinkos ministerija planuoja įgyvendinti projektą ,,Vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymas“, kurio tikslas – parengti Lietuvos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planą, apimantį įmonių veiklos analizę, vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymą ir parengimą. Siekiant į projekto rengimą ir derinimą įtraukti visas interesuotas puses, Aplinkos ministerija steigs patariamojo pobūdžio priežiūros komitetą, kuriame institucijų atstovai galės stebėti paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, teikti rekomendacijas tarpinėms ir galutinei ataskaitoms, rengiant rekomendacijų įgyvendinimo planą. Marijampolės regiono plėtros taryba nusprendė į Aplinkos ministerijos steigiamą priežiūros komitetą dėl vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymo tikruoju nariu deleguoti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Valdą Tumelį, o pakaitiniu – Viešosios įstaigos Nemuno euroregiono Marijampolės biuro direktorių Gintarą Skamaročių.

 

 

Regiono plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus informacija

 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE