Marijampolės tarybos posėdis vyko sklandžiai, be aštresnių diskusijų

Paskutinę pavasario dieną įvykęs Marijampolės savivaldybės tarybos devintojo šaukimo 29-asis posėdis vyko sklandžiai ir be didesnių politikų ginčų, ko beje, nepasakytum apie kelis ankstesnius posėdžius. Net visuomet begalę klausimų pranešėjams turintis Tadas Račius, šįkart buvo palyginus ramus, nekalbant jau apie kitus tarybos narius tiek iš opozicijos, tiek iš valdančiųjų gretų. Gal todėl, jog svarstyti klausimai nebuvo susiję su didesniais piniginiais srautais ir, galimai, nelabai domino išrinktuosius į Marijampolės savivaldybės tarybą, tad apsieita be emocingo „žodžių mūšio“.

Skaitytojai detaliau besidomintys politiniais įvykiais Marijampolės savivaldybėje posėdžio vaizdo įrašą gali peržiūrėti čia:

Taigi, per palyginus trumpą posėdį apsvarstyti dvidešimt trys klausimai bei priimti atitinkami jų sprendimai.

Pirmas svarstytas klausimas lietė Marijampolės dramos teatro veiklą per praėjusį sezoną. Išklausyta teatro režisierės Mildos Maželytės–Antanauskienės ataskaita ir jai pritarta. Teatras Marijampolėje gyvuos.

Vėliau dėl Marijampolės savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo, taip pat savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo, dėl pavadinimo suteikimo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo seniūnijos Liudvinavo miestelio bevardei gatvei pasisakė savivaldybės vyr. architektas Arvydas Bekeris.

Savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė teikė tarybai apsvarstyti lėšų, skirtų 2021 metais švietimo įstaigose numatomoms įsteigti naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms, paskirstymo niuansus. Kalbėta ir dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Aptarti Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio

Borutos gimnazijos struktūros pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo, Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos nuostatų patvirtinimo klausimai.

Nagrinėti klausimai susiję su Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-116 „Dėl Marijampolės Šaltinio“ pagrindinės mokyklos struktūros pertvarkymo, pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir klausimai liečiantys ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn reikalais.

Taryba praėjusiame posėdyje, taip pat apsvarstė klausimus susijusius su Marijampolės savivaldybės švietimo tarybos nuostatų patvirtinimu, Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo, 2022 metų paskelbimo Sūduvos metais ir Magdeburgo teisės suteikimo Marijampolei 230-mečio sukakties metais, leidimo socialinį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą, Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 1-323 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Marijampolės savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo, Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. 1-74Dėl Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-765 „Dėl Marijampolės savivaldybės ir seniūnijų herbų naudojimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo, Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 1-119 Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo, gaisrų prevencijos Marijampolės savivaldybėje 2021–2023 metų programos patvirtinimo, netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto nurašymo, sutikimo perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, Marijampolės savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo, pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas“.

Aukščiau minėtus klausimus savivaldybės Tarybos nariams apsvarstyti pateikė Marijampolės savivaldybės administracijos skyrių vadovės bei atitinkamų padalinių specialistės Virginija Giedraitienė, Vida Bružinskaitė, Neringa Tumelienė, Birutė Domarkienė, Svajonė Rainienė, Vilija Vainalavičienė, Daiva Misiukevičienė, Virginija Kišonaitė ir Daiva Ivanauskienė.

 

Vytautas Karsokas

Sūduvos gidas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE