Mokytojas lyderis: žmogiškųjų ryšių ir santykių vaidmuo

Vasario 21 d. Kalvarijos gimnazijoje vyko projekto ,,Lyderių laikas 3″ mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys ,,Mokytojas lyderis: žmogiškųjų ryšių ir santykių vaidmuo”.

Renginio tikslas – skatinti mokytojų lyderystę, stiprinti jų profesionalumą ir bendradarbiavimą įgyvendinant pokyčius ugdymo procese dėl vaikų pažangos.

Kalvarijos savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, projekto „Lyderių laikas 3″ kūrybinės komandos vadovė V. Vasiliauskienė supažindino su projekto įgyvendinimo veiklomis, pristatė, kaip buvo kuriamas pokyčio projektas, sukonkretino, kas buvo svarbu kūrybinei komandai, pristatė pokyčio projekto temą „Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų bendradarbiavimas stiprinant ugdymo praktikos kokybę – vaiko pažangai” ir kokio rezultato tikimasi pasiekti.

Drąsiai savo nuomonę ir mintis , ką reikėtų keisti, kad jie mokytųsi gyvenimui, išsakė mokiniai. Kalvarijos gimnazistai Andrius ir Gabija pristatė, kokią mokyklą jie norėtų lankyti. Mokiniai pasigenda netradicinių pamokų ir gerų specialistų. Sangrūdos gimnazijos mokinė Simona norėtų, kad vyktų virtualios pamokos, būtų mokoma daugiau praktinių dalykų, atsirastų ,,laisva” erdvė poilsiui.

Kalvarijos gimnazijos istorijos vyr. mokytoja A. Vaičiūnaitė-Levuškinienė kalbėjo tema ,,Kaip motyvacija mokytis gimsta šalia pamokos”. Sėkmę lemia socialiniai-emociniai įgūdžiai, motyvacija, kuri skatina judėti pirmyn, ir kūrybiškumas – talento ugdymas.

,,Maksimalus įdirbis – maksimalus rezultatas” – tai Sangrūdos gimnazijos anglų k. mokytojos metodininkės R. Rudzinskienės pasisakymo tema. Mokinys turi pasiekti sėkmę, o mokytojas turi būti draugiškas, bet kartu ir reiklus.

O. Kasparavičienė ir D. Brilienė, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio ,,Žilvitis” vyr. auklėtojos pristatė, kaip bendradarbiauja pedagogai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje siekiant vaiko pasiekimų ir pažangos.

Gerąja patirtimi dalijosi Sangrūdos gimnazijos matematikos mokytoja metodininkė A. Dragūnienė, kuri matematikos moko paprastai.

Kalvarijos gimnazijos anglų k. mokytoja metodininkė G. Guzavičienė supažindino, kokius skaitmeninius įrankius panaudoja stebėti vaiko pažangai. Su viena programėle praktiškai susipažino ir visi renginio dalyviai.

Savo sėkmės istorija pasidalijo Sangrūdos gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja A. Leliašienė. Ji kalbėjo tema „Suformuotas klasės kolektyvas – vaikų pažangos pagrindas”. Mokytoja akcentavo, kad labai svarbus klasės psichologinis klimatas.

Renginį baigė lektorius dr. A. Juozaitis, akredituotas švietimo lyderystės konsultantas. Lektorius aptarė, koks mokytojas yra lyderis. „Jo savybės, charakteris, ryšiai, žinios, intuicija, patirtis, pasiekimai, gebėjimai daro mokytoją autoritetu. Visose veiklose yra svarbus tikslas ir rezultatas. Nėra nemotyvuotų žmonių. Mokymuisi būtina saugi aplinka, nes saugumas lemia atvirumą, kuris veda į pasitikėjimą – esminę mokymosi sąlygą. Turime mokytis santykių su savimi, kitais, pasauliu. Turime nepaliauti ieškoti tiesos, kuri ugdo pasitikėjimą, atvirumą, vientisumą”, – baigė paskaitą dr. A. Juozaitis.

 

Švietimo ir ugdymo skyriaus informacija

A. Vaičiūnaitės-Levuškinienės nuotraukos

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.