Net ir nutraukus santuoką, tėvais liekama visą gyvenimą

Po kelių metų šeimos ginčai prieš kreipiantis į teismą su ieškiniu bus sprendžiami privalomai taikant mediaciją. Konfliktą padės spręsti trečiasis nešališkas asmuo – mediatorius. Privalomoji šeimos ginčų mediacija nustatyta siekiant skatinti ginčus spręsti taikiai dar nepasiekus teismo.

Šeimos mediacijos tikslas – tėvams, netikintiems, kad yra įmanoma rasti sprendimą, padėti jį surasti. Padėti tėvams įsiklausyti į vienas kito argumentus, padėti suprasti silpnąsias ir stipriąsias jų pozicijas, galvoti apie tai, kas geriausia vaikui, ir suvokti, kas bus, jeigu jie nesusitars.

Šeimos bylos yra labai jautrios socialine, žmogiškųjų santykių prasme. Vykdant šeimos mediaciją siekiama konstruktyvaus susitarimo. Praktika rodo, kad šalys, pačios radusios sprendimus ir dėl jų susitarusios, atsakingiau laikosi sutarties sąlygų ir įsipareigojimų. Jeigu šeimoje yra vaikų, reikia suprasti, kad net ir nutraukus santuoką, tėvais liekama visą gyvenimą.

Valstybė turi siekti apsaugoti pažeidžiamą asmenį – šiuo atveju vaiką, todėl privalomosios mediacijos iki teismo įteisinimas šeimos bylose buvo gyvybiškai svarbus ir tikimasi, kad įstatymui įsigaliojus žmonės įsitikins jo reikalingumu.

Būsimu reglamentavimu tikimasi ne tik skatinti taikų ginčų sprendimą, bet mažinti teismų darbo krūvį, taupyti žmonių ir valstybės biudžeto lėšas, skiriamas ginčų sprendimui teisme.

Šiuo metu nėra siūloma nustatyti privalomosios visų šeimos ginčų mediacijos, nes šeimos bylų skaičius yra ypač didelis. Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 2016 m. pirmąja instancija ginčo teisena (kai asmenys kreipėsi į teismą su ieškiniu) išnagrinėtos 6 724 šeimos bylos, 2015 m. – 7 247, 2014 m. – 7 980 šeimos bylos.

Dauguma ginčo teisena nagrinėtų šeimos bylų yra susijusios su vaikų interesais: klausimai dėl išlaikymo vaikams priteisimo, tėvystės (motinystės) nustatymo, tėvystės (motinystės) nuginčijimo, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir kt.

Ikiteisminių ginčų sprendimo paslaugas galės teikti specialų egzaminą išlaikę asmenys, kurie atitiks įstatyme nustatytus reikalavimus ir bus įrašyti į mediatorių sąrašą.

Mediacijos paslaugos (iki keturių valandų) bus apmokamos iš valstybės biudžeto, jeigu mediatoriaus pasirinkimą administruos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kitais atvejais mediatoriui ginčo šalys turės mokėti sutartą atlyginimą.

Įstatymų pakeitimai, kurie nustato pagrindines civilinių ginčų mediacijos sąlygas, institucijų funkcijas mediacijos srityje, reikalavimus asmenims, siekiantiems teikti mediacijos paslaugas, mediacijos vykdymo tvarką, teisminės mediacijos ypatumus, mediatorių drausminę atsakomybę įsigalios 2019 m. sausio 1 d., nuostatos dėl privalomosios mediacijos – 2020 m. sausio 1 d. Seime priimtus Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pakeitimus parengė Teisingumo ministerija.

Giedrė Jakštienė, Kauno apylinkės teismo teisėja, teismo mediatorė.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X