Pasirašyta Pasienio regiono funkcinės zonos steigimo deklaracija

Kovo 14 d. Seinų miesto burmistro Arkadiušo Adamo Novalskio kvietimu Kalvarijos savivaldybės vicemeras Kęstutis Bagdanavičius Seinuose, kartu su dar trijų Lietuvos Respublikos pasienio savivaldybių ir septynių Lenkijos Respublikos pasienio valsčių vadovais, pasirašė Pasienio regiono funkcinės zonos steigimo deklaraciją, kuria yra kviečiama imtis bendrų veiksmų, siekiant stiprinti Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono funkcinę zoną, vystyti jos infrastruktūrą, gerinti gyvenamąją aplinką ir plėsti Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių ir jų žmonių bendradarbiavimą.

Seinuose pasienio savivaldybių deklaraciją pasirašė Lietuvos Respublikos Lazdijų, Vilkaviškio rajonų bei Kalvarijos savivaldybių merai ir Lenkijos Respublikos Punsko, Rutkos-Tartako, Gibų, Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčių viršaičiai bei Seinų miesto burmistras.

Pasirašius deklaraciją,  Lazdijų rajono savivaldybė paskirta Lietuvos Respublikos savivaldybių, pasirašiusių deklaraciją, bendradarbiavimo koordinatore. Lenkijos Respublikos savivaldybių bendradarbiavimą koordinuos Seinų miesto savivaldybė.

Idėja pasirašyti bendrą Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių deklaraciją buvo aptarta vasario 13 dieną Lazdijų rajono savivaldybėje vykusios konferencijos „Pasienio regiono funkcinė zona – regiono vystymo įrankis” metu.

Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas