Patvirtinti pirmieji siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąrašai

Asociacija “Marijampolės miesto vietos veiklos grupė“ įvertino pirmojo kvietimo metu gautus projektinius pasiūlymus ir įtraukė į vietos plėtros projektų sąrašus. Šiame etape gauti keturi projektiniai pasiūlymai, kurie svariai prisidės prie Marijampolės miesto socialinės aplinkos gerinimo, padidins integraciją ir reikšmingai spręs aktualius socialinių grupių klausimus.

“Džiaugiamės visais nuolatos bendravusiais, lankiusiais konsultacijas ir mokymus. Nuo pat pradžių sulaukėme didelio pareiškėjų aktyvumo, domėjimosi ir nuolatinio bendravimo. Kiekvienas veiksmas labia svarbus ir bus reikšmingas indėlis stiprinant miesto socialinį potencialą”, – sakė asociacijos vadovė Ieva Vizgirdienė.

Pirmasis gegužės mėnesį skelbto kvietimo uždavinys buvo: “Didinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų integraciją į visuomenę pasitelkiant savanorius”. Jam pasiekti priskirtas veiksmas įvardinamas, kaip socialinę atskirtį patiriančių šeimų ir jų narių socialinę integraciją skatinančių veiklų organizavimas pritraukiant išorės savanorius. Šiam veiksmui skirta pinigų suma – išviso – 143 659,23 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 35 914,81 Eur.

Antrasis uždavinys padės plėsti socialines paslaugas ir didinti jų prieinamumą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims. Jį apibrėžia du veiksmai, pirmasis yra socialinių paslaugų teikimas priklausomybes turintiems asmenims, siekiant reintegruoti į visuomenę. Šiam veiksmui skirta pinigų suma – iš viso – 51483,20 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 51483,20 Eur. Antrasis veiksmas yra į nukreiptas į informacijos apie socialines ir kitas reikalingas paslaugas teikimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant. Šiam veiksmui skirta pinigų suma – iš viso – 20240,00 Eur. Maksimali vieno projekto paramos lėšų suma – 20240,0 Eur.

Visi pareiškėjai privalo savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) (toliau – pareiškėjo lėšos), ir (arba) nepiniginiu įnašu prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 8 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Ką tai reiškia? Kad įvertintų ir įtrauktų į vietos plėtros projektų sąrašus projektų rengėjai įgijo teisę ne konkurso tvarka teikti paraiškas Agentūrai dėl atrinktų projektų finansavimo. Pirmojo kvietimo (skelbto 2019 metų gegužės mėn.) patvirtintus vietos plėtros projektų sąrašus rasite: http://www.marijampolesmvvg.lt/projektu-vertinimo-rezultatai/

 

Marijampolės miesto vietos veiklos grupės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE