Psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimo ir kompetencijų didinimo programos Vilkaviškio rajono savivaldybėje

Didžiąją gyvenimo dalį praleidžiame darbe ar mokymo įstaigoje. Didėjantis gyvenimo tempas, besikeičiančios darbo, mokymosi sąlygos ir augantys reikalavimai verčia visus suktis intensyviau. Natūralu, jog stresas yra žmogaus kasdieninio gyvenimo sudedamoji dalis: trumpalaikis, lengvas stresas darbe, mokymo įstaigoje kartais net padeda susikoncentruoti, motyvuoja įveikti iššūkius, tačiau ilgalaikis, sunkus stresas gali neigiamai paveikti ne tik darbo, mokymosi rezultatus, bet ir žmogaus sveikatą.

Psichikos sveikatos gerinimas – tai vienas iš svarbiausių 2019 m. visuomenės sveikatos priežiūros prioritetų. Nuo šių metų psichikos sveikatos stiprinimo veiklas, skirtas mokyklos bendruomenių bei įmonių darbuotojų psichikos sveikatos įgūdžiams stiprinti, gerinti psichologinį klimatą šiose įstaigose, gali ir Vilkaviškio rajono savivaldybės įmonės ir švietimo įstaigos.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams

Kviečiame Vilkaviškio rajono savivaldybės įmones/organizacijas, kurioms rūpi darbuotojų psichikos sveikata, psichosocialinė aplinka įmonėje, neigiamų psichosocialinių rizikos veiksnių mažinimas, dalyvauti darbuotojų kompetencijų didinimo psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikloje. Tai 40 valandų mokymai, iš kurių 25 val. bus skiriamos praktiniams užsiėmimams. Užsiėmimų metu, psichologo ir profesinės sveikatos priežiūros specialisto komanda įvertins darbuotojų psichoemocinę būklę, pagrindines problemas bei psichikos sveikatos raštingumo lygį, suteiks žinių apie psichikos sveikatą darbo vietoje, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų sprendimo būdų.

Atkreipiame dėmesį, kad įmonės/organizacijos, norinčios dalyvauti šiuose mokymuose turi būti atlikusios psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą darbo vietose.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-05-17 įsakymu Nr. V-590 „Dėl Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, finansuojama Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

Psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimas mokyklose

Kviečiame Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigas, norinčias, kad darbuotojams (mokytojams, mokytojų padėjėjams, socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, psichologams, psichologų asistentams, logopedams, tiflopedagogams, surdopedagogams, visuomenės sveikatos specialistams, mokyklų administracijos darbuotojams) būtų vykdomas psichikos sveikatos gebėjimų stiprinimas, kreiptis į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, kuris organizuos 32 valandų gebėjimų stiprinimo konsultacijas. Užsiėmimų metu, mokyklos darbuotojai pristatys aktualias problemas psichikos sveikatos srityje, į kurias atsižvelgdama vykdytojų komanda (psichologas ir socialinis pedagogas), kartu su grupe, sudarys tolesnių veiksmų planą, atliks atvejų analizes ir ieškos galimų sprendimo būdų.

Veikla vykdoma vadovaujantis LR SAM 2019-04-30 įsakymu Nr. V-523 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, finansuojama Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

Dalyvavimas veiklose yra nemokamas, finansuojamas Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos visuomenės psichikos sveikatos gerinimui, lėšomis.

Daugiau informacijos suteiksime tel. (8 342) 31058 arba atvykus į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą (S. Nėries g. 40, Vilkaviškis).

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE