Rengiama galimybių studija „Sporto infrastruktūros plėtra Trakų mieste“

VšĮ Profus terra pagal 2014 m. spalio 27 d. pasirašytą sutartį su Trakų rajono savivaldybės administracija iki 2015 rugpjūčio 31 d. rengia sektorinę galimybių studiją „Sporto infrastruktūros plėtra Trakų mieste“. Galimybių studijoje vertinami infrastruktūros atnaujinimo, atsakingų institucijų veiklos tobulinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtros poreikiai ir apimtis, svarstomos įgyvendinimo galimybės ir alternatyvos, atliekamos finansinės ir ekonominės analizės, vertinamos rizikos, optimalios įgyvendinimo alternatyvos, privataus, viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo galimybės. Studija taps pagrindu tolesniems sporto ir sveikatinimo infrastruktūros atnaujinimo, atsakingų institucijų veiklos tobulinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtros projektams.

Trakų rajono savivaldybės administracija ir jai pavaldžios įstaigos siekia užtikrinti moksleivių, jaunimo ir gyventojų laisvalaikio užimtumą, per sportą skatinti saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę, diegti meilę ir poreikį kūno kultūrai, siekti sportinių rezultatų, organizuoti ir vykdyti sporto ir sveikatinimo masinius renginius mieste ir rajone, kurie pritrauktų tiek vietos gyventojus, tiek krašto svečius. Savivaldybė suinteresuota didinti sporto paslaugų kokybę bei prieinamumą, modernizuoti miesto sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą ir materialinę bazę strategiškai svarbiose Trakų miesto dalyse.

Šiuo metu sporto sritis Trakų mieste plėtojama neturint detalių planų, trūksta kompleksinio požiūrio, tai lemia blogėjančią sporto bazių infrastruktūrą, nepakankamą gyventojų fizinį aktyvumą. Norint plėtoti sporto sritį bei ugdyti sveiką, aktyvią ir besidominčią sporto veiklomis visuomenę, siekiant, kad sportas būtų naudojamas ir kaip jaunimo užimtumo priemonė, būtini aiškūs, apibrėžti esamos būklės ir poreikių vertinimai bei numatyti šios srities vystymo prioritetai ir galimybės, atsižvelgiant į sporto plėtros Trakų mieste poreikius.

Galimybių studija „Sporto infrastruktūros plėtra Trakų mieste“ rengiama įgyvendinant projektą Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-02-013 „Darni ir kryptinga Trakų rajono plėtra“, finansuojamą Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Trakų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Savivaldybės administracija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE