Senojoje Kalvarijoje vykusios gegužinės

Paštas Kalvarijoje, 1935 m.

1930 m. šaltiniuose radau informacijos apie linksmą gegužinę dvaro teritorijoje. Jungėnų kaime, Janavo dvare liejosi šokiai, vaišės ir „baltakė“.

Pasak naujienų skiltyje buvusios žinutės, „Apie tris kilometrus nuo Kalvarijos miesto Marijampolės link, netoli plento, prie ežero yra Janavo dvaro centras. Dabartinis dvarelio šeimininkas yra tikras lietuvis, tautiškai susipratęs ir žinomas plačioje apylinkėje ponas Staniulis.

Minimo dvaro centro sode buvo rengiama grandiozinė gegužinė. Malonūs rengėjai, t.y. Janavo tautinės sąjungos skyriaus nariai sukvietė svečius iš visos apylinkės. Buvo laukiama atvykstant aukštųjų svečių iš Kauno, bet matomai blogas oras sutrukdė atvykti. 

Smarkus be perstojo lyjantis lietus suvarė svečius į vaišingojo šeimininko buvusius dvaro rūmus. Visų nuotaika buvo gera, tik lyg truputį per daug ant stalų stovėjo „baltakės“. Bet apskritai vakaras buvo labai pasisekęs. Toks vakaras gali būti kaimo jaunimui pavyzdžiu.“

1932 m. vasarą į Kalvariją plūstelėjo žmonių minios. Birželio mėnesį įvyko rajoninis „Jaunosios Lietuvos“ narių suvažiavimas ir sporto varžybos. Tarpukario spauda apie šventę atsiliepė taip: „Gražūs Orijos ežero krantai, saulėta diena ir sporto programa sutraukė daugiau kaip tūkstantį žmonių. Į šventę atvyko didelė jaunalietuvių ekskursija iš Marijampolės. 

Lygiai 15 valandą sugaudė orkestras. O išsirikiavę sportininkai puolė į šiltą Orijos ežero vandenį. Čia buvo atlikta sportinė plastika. Po to sekė beveik dviejų kilometrų plaukimas per ežerą. Turbūt pati įdomiausia programos dalis pavadinta sakalų gimnastika. Pritariant orkestrui buvo atlikti trys pratimai. Nei vienos klaidos ir nei vieno nereikalingo judesio. 

Po to sekė važiavimas dviračiais per lentą ant ežero. Dalyvavo keliolika dalyvių, o lenta pravažiavo tik penki. Visus kitus Orijos bangos paviliojo į save. Ir kiek sveiko juoko, džiaugsmo aidėjo, kada važiuotojas telkštelėjo į vandenį. 

Komiško sporto programa suteikė kalvarijiečiams jūrą juoko. Po programos centro valdybos atstovas įteikė laimėtojams dovanas. Dėl programos tenka pasakyti, kad kiek per ilgai užtruko. Gerai sutvarkius programą būtų daugiau buvę laiko pasilinksminti, dainuoti ir šokti, – įspūdžiais pasidalino jaunalietuvių susibūrimo Kalvarijoje dalyvis.“

 Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE