Stovykla “Miškų karalystėje”

Suvalkijos šaulių 4-osios rinktinės Kazlų Rūdos 407-osios kuopos šauliai ir jaunieji šauliai susitiko su stovyklautojais Višakio Rūdoje

Birželio 20 d. Kazlų Rūdos 407-osios kuoposšauliai irjaunieji šauliai (kuopos vadas Dainius Ragauskas) susitiko su stovyklos „Miškų karalystė“  stovyklautojais, vadovaisVišakio Rūdoje. Kazlų Rūdos 407-osios kuoposšauliaiVišakio Rūdos kultūros namuose pristatė Lietuvos šaulių sąjungą ir jos veiklą. Vėliau 407-osios kuopos vado pavaduotojas Saulius Martinkus, jaunieji šauliai Bartas Bulota, Ignas Vaitiekūnas, Dovydas Zalata, Matas Ramanauskas surikiavo stovyklautojus į keturis skyrius ir visi nužingsniavo link „Šaltinėlio“, kurio teritorijoje esančioje aikštelėje šauliai ir jaunieji šauliai organizavo  ir pravedė  stovyklautojamsžaidimą „Jaunojo šaulio takas“. Keturios komandos turėjo įveikti šias kliūtis: pataikyti iš šautuvo į taikinį (balionus), prašliaužti kliūtį, prabėgti „minų lauką“, granatas sumėtyti į taikinį, praeiti virve nenukritus,išnešti sužeistąjį iš mūšio lauko.

Išketurių dalyvavusių komandų geriausiai sekėsi „Dinamito“ komandai, kurie užėmėI-ąją vietą.Kazlų Rūdos 407-osios kuoposvadas Dainius Ragauskaspasveikino visus sėkmingai įveikusius trąsą ir paskelbė nugalėtojus bei įteikė jiems suvenyrus su šauliškaatribituka.„Jaunojo šaulio takas“ stovyklautojams labai patiko! Po renginio stovyklautojai dar ilgai dalinosi įspūdžiais.

Ačiū Suvalkijos šaulių 407-osios rinktinės Kazlų Rūdos 7-osios kuopos vadui Dainiui Ragauskui, vado pavaduotojui Sauliui Martinkui, šauliamsirjauniesiems šauliamsKazimierui Česnakevičiui, Andriui Makauskui, Bartui Bulotai, Ignui Vaitiekūnui, Dovydui Zalatai, Matui Ramanauskui už gerai suorganizuotas rungtissaulėtąbirželio 20 d. popietę bei smagiai praleistą laiką.

Stovyklos „Miškų karalystė“ gyventojai

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE