Su Kultūros paveldo departamento specialistais aptarti paveldo objektų išsaugojimo klausimai

Marijampolės savivaldybėje vyko jau tradiciniu tampantis kasmetinis planinis Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus specialistų ir Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos bei administracijos atstovų pasitarimas kultūros paveldo apsaugos klausimais. Šį kartą tartasi, ką daryti su nenaudojamu kultūros paveldu – Kvietiškio dvaro sodyba ir visuomenės veikėjo, teisininko Andriaus Bulotos sodybos ūkiniu pastatu Marijampolėje, Buktos dvaro ūkiniu pastatu Liudvinavo seniūnijoje bei aptartos kitų statinių naudojimo priežiūros bei tvarkymo aktualijos.

Pasitarime dalyvavo savivaldybės meras Povilas Isoda, savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Arvydas Bekeris beiatsakinga už kultūros paveldo apsaugą vyriausioji specialistė Jūratė Leškevičienė, Liudvinavo seniūnijos seniūnė Jolanta Maceikienė, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus vedėja Violeta Kasparavičiūtė bei vyriausieji specialistai Nijolė Kryžanauskienė, Ramūnas Križanauskas ir Linas Šapalas.

Pasitarime buvo svarstomos Kvietiškio dvaro pastatų priežiūros bei tvarkymo problemos ir galimybės istorinius dvaro pastatus, susijusius su Marijampolės miesto ištakomis, pritaikyti miesto reikmėms supažindinant visuomenę su istorine Marijampolės meras Povilas isodapraeitimi. Marijampolės kolegijai šiuo metu priklauso dalis Kvietiškio dvaro sodybos pastatų, tačiau kolegija neturi lėšų jų priežiūrai, o ir kolegijos poreikiams šie pastatai nereikalingi. Savivaldybės meras pritarė Kultūros paveldo departamento Marijampolės skyriaus siūlymui ir prašymui prisidėti prie Kvietiškio dvaro sodybos išsaugojimo.

Pasak savivaldybės mero Povilo Isodos, savivaldybės siekiamybė – kad kuo daugiau kultūros paveldo objektų būtų lankoma žmonių, kad jie tarnautų istoriniam paveldui išsaugoti, supažindinti žmones su istorine praeitimi.

Taip pat buvo aptartos savivaldybei priklausančio Buktos dvaro sodybos šiaurrytinėje dvaro sodybos dalyje esančio tvarto išsaugojimo ir tvarkymo ir panaudos perspektyvos. Pastatas šiuo metu nenaudojamas, užsandarintas, tačiau jo būklė bloga, todėl būtina ieškoti pastato panaudojimo galimybių ir finansavimo šaltinių šio pastato tvarkymui. Liudvinavo seniūnė siūlė šį pastatą perduoti Buktos bendruomenei. Jame būtų galima įkurti bendruomenės namus, nes šiuo metu bendruomenė neturi savo patalpų. Seniūnė J. Maceikienė taip pat atkreipė dėmesį dėl seniūnijoje esančių piliakalnių teritorijų bei Įvoniškio dvaro tvarkymo ir priežiūros darbų.

Susitikime buvo aptarti ir kitų Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančių kultūros paveldo objektų ir turinčių vertingųjų savybių požymių modernistinės architektūros pastatų, t. y. Marijampolės dramos teatro pastato, Turgaus halės, taip pat teisininko, visuomenės veikėjo Andriaus Bulotos sodybos ūkinio pastato, tvarkybos klausimai. Pasitarime taip pat atkreiptas dėmesys į savivaldybės statinių naudojimo priežiūros vykdymo problemas, archeologijos ir memorialinių objektų priežiūrą bei tvarkymą.

Marijampolės meras Povilas isoda

Marijampolės savivaldybės administracijos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE