Tarptautinei mokytojų dienai skirtame renginyje dainavo ir mokiniai, ir mokytojai

Kiek anksčiau nei įprastai, spalio 4-ios dienos popietę, į Vilkaviškio kultūros centrą rinkosi rajono švietimo įstaigų pedagogai. Čia vyko šiltas ir jaukus renginys, skirtas Tarptautinei mokytojų dienai paminėti.

Renginio pradžioje, kurį vedė Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Eglė Domantienė, tėtis Gintaras Čibirka ir mokinė Gustė Jacinkevičiūtė, aidinti trimito melodija pakvietė gerbiamus pedagogus dar pabraidyti po rudens spalvomis skambančią pievą, bent trumpam pamiršti kasdienybės rūpesčius ir pasidžiaugti rajono meno kolektyvų –  jų mokinių – atliekamais kūriniais.

Po romantiškų melodijų, kurias saksofonais atliko broliai Rapolas ir Povilas Aušrotai, prasidėjo rajono pedagogų apdovanojimų ceremonija.

Sveikinimo ir padėkos žodžius mokytojams tarė Vilkaviškio dekanato dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis, Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka. Savivaldybės vadovas pabrėžė mokytojo svarbą kiekvienam žmogui. Pasak Savivaldybės vadovo, jie ne tik suteikia žinių, padeda jaunam žmogui pasirinkti ateities kelią, bet skatina augti ne tik protu, bet ir dvasia, suprasti ir įsisavinti svarbiausias žmogiškąsias vertybes.  Jis dėkojo mokytojams už jų pasišventimą ir nuoširdų darbą ugdant rajono vaikus.

Šventės metu buvo padėkota rajono mokytojams už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, aktyvų dalyvavimą šalies ir tarptautiniuose projektuose, įvairių projektų ir programų inicijavimą ir organizavimą, kitus pasiekimus.

Tarptautinės Mokytojo dienos proga Mero padėkos raštais apdovanoti:  Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė  Dainora Daniliauskienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Bulevičienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Irma Norkevičienė, Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro  direktorė Violeta Šaukščiuvienė, Vilkaviškio muzikos mokyklos direktorius Artūras Pečkaitis, Vilkaviškio muzikos mokyklos mokytojas, koncertmeisteris, dainų ir šokių ansamblio „Siaustinis“ vadovas Arūnas Lekešys, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Strakauskaitė,  Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Anelauskienė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos matematikos mokytoja Virginija Bartkuvienė, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro informacinių technologijų mokytojas Egidijus Čivinskas, Vilkaviškio r. Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro užsienio kalbos mokytoja Marija Žagarskienė, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos užsienio kalbos mokytoja Rima Levickienė, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos psichologė Anželika Bučinksienė, Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos socialinę pedagogė Giedrė Ožalienė, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Sidutė Černauskienė, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Indrė Markevičienė, Vilkaviškio r. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro kūno kultūros mokytoja Jūratė Žilinskienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos šokio mokytoja Eglė Šeštakauskienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoją Rūta Bakūnienė, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Daiva Neiberkė, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos užsienio kalbos mokytoja Regina Valiokienė, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos technologijų mokytojas Alfonsas Juškevičius, Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos dorinio ugdymo mokytoja Vilija Stasaitienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ auklėtoja Marija Kauneckienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ meninio ugdymo pedagogė Palmyra Kurmienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ kūno kultūros pedagogė Vilma Žemaitaitienė, Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ kūno kultūros pedagogė Živilė Jakimčikienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Eglė Domantienė, Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos geografijos mokytojas Stasys Ivaškevičius.

Antrojoje renginio dalyje pedagogų laukė muzikinis koncertas. Po trankaus ir judraus muzikos mokyklos liaudies dainų ir šokių ansamblio „Siaustinis“ (ansamblio meno vadovas Arūnas Lekešis) pasirodymo, scenoje pasirodė S. Nėries pagrindinės mokyklos ir Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro vokalinės studijos „Akimirka“ dainininkai. Pasveikinti mokytojus į sceną išbėgo jungtinis rajono švietimo įstaigų mokinių mamų kolektyvas, kuris smagiais ritmais išjudino visus susirinkusiuosius.

Pasirodymus mokytojams dovanojo ir patys mažiausieji – kartu su meno vadovėmis šoko Vilkaviškio lopšelių-darželių „Buratinas“ ir „Eglutė“ ugdytiniai. Savo mokytojus norėjo pasveikinti ir dainorėliai, ir šokėjėliai: juos sveikino Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centro, Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro, Virbalio, Alvito, Žaliosios Vinco Žemaičio ir Pajevonio pagrindinių mokyklų, Vilkaviškio „Ąžuolo“ ir Kybartų „Saulės“ progimnazijų, Kybartų Kristijono Donelaičio ir Pilviškių „Santakos“ gimnazijų mokiniai, šokių studijos „Vyželė“ šokėjai. Gražiausius kūrinius mokytojams dovanojo Pučiamųjų instrumentų orkestro „Kybaratai“ mokiniai.

Nuotaikingai pasirodė ir patys mokytojai. Uždainavo Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos, Bartninkų Jono Basanavičiaus mokyklos-daugiafunkcio centro, Virbalio ir Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinių mokyklų pedagogai.

Po renginio rajono pedagogai buvo kviečiami dar nesiskirstyti, o pabendrauti prie kavos ar arbatos puodelio antrajame Vilkaviškio kultūros centro aukšte surengtoje šventinėje popietėje.

Ieva Rinkevičiūtė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Autorės ir A. Grygelaičio nuotr.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.