Vaikams stovyklose poilsis turi būti saugus

Atėjus vasarai daugelis tėvelių planuoja vaikų atostogas, kurių net trys mėnesiai. Kad atostogos būtų saugios ir atitiktų vaikų poreikius, tam tikslui gali pasitarnauti vaikų poilsio stovyklos. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamentas (toliau – Marijampolės departamentas) informuoja, kad vaikų poilsį stovyklose reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 79:2010). HN 79:2010 taikoma stovykloms, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos. Stovykloje turi būti sudarytos saugios vaikų poilsio, ugdymo ir priežiūros sąlygos. Tėvai, prieš išleisdami vaiką stovyklauti, turėtų pasidomėti vaiko gyvenimo stovykloje sąlygomis, maitinimu, aplinka, paklausti buvusių stovyklautojų ar jų tėvų nuomonės. Visos vaikų poilsio paslaugos sąlygos turėtų būti aptariamos sutartyje, kurią pasirašo stovyklos organizatorius ir tėvai. Stovyklų darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais. Vaikai į stovyklas gali būti priimami tik turintys Vaiko sveikatos pažymėjimą, išduotą ne anksčiau kaip prieš metus, ar jo kopiją. Vaikų dienos režimas stovykloje organizuojamas pagal stovyklos vadovo patvirtintą programą ir turi atitikti vaikų amžių ir sveikatos būklę. Vaikų maitinimas organizuojamas ne rečiau kaip 4 kartus per dieną, kas 3,5–4 valandas. Stovykloje vaikams turi būti sudaryta galimybė, bet kuriuo metu atsigerti geriamojo vandens..

Vaikui susirgus informuojami tėvai (globėjai), o esant būtinumui nedelsiant kviečiama greitoji medicinos pagalba. Jei per 1 ar 2 dienas dviem ar daugiau vaikų pasireiškia panašūs į užkrečiamosios ligos simptomai (pvz., vėmimas ar viduriavimas su arba be karščiavimo), stovyklos vadovas apie tai telefonu nedelsdamas informuoja Marijampolės departamentą.

Jeigu įrengtos vaikų žaidimo aikštelėse smėlio dėžės, smėlis jose turi būti keičiamas ar atnaujinamas kasmet, turi būti apsaugotas nuo užteršimo. Smėlyje neturi būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų kiaušinėlių.

Jeigu stovykloje organizuojamas vaikų maudymasis maudymosi vietose, kurios nėra teisės aktų nustatyta tvarka įteisinti paplūdimiai, jos turi atitikti šiuos reikalavimus – maudymosi vietų vaikams ribos turi būti pažymėtos, gylis maudymosi vietose turi būti ne didesnis kaip 0,7 metro ikimokyklinio amžiaus vaikams ir vaikams, nemokantiems plaukti, bei ne didesnis kaip 1,3 metro mokyklinio amžiaus mokantiems plaukti vaikams, priėjimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus, maudymosi vietose neturi būti šalto gruntinio vandens versmių, verpetų, didelių bangų, dugnas neturi būti akmenuotas, klampus, duobėtas, užterštas, o vandens paviršius neturi būti apaugęs dumbliais. Prieš stovyklos atidarymą turi būti atliekami maudymosi vietos vandens mikrobiologiniai tyrimai akredituotose (atestuotose) laboratorijose ir tyrimų protokolai saugomi stovykloje.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Marijampolės departamento informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.