Valstybinės institucijos ir NVO stiprins bendradarbiavimą žmogaus teisių srityje

Teisingumo ministerijoje vyko kasmetinė žmogaus teisių apsaugos veiklą vykdančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų diskusija, per kurią aptarta Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Lietuvai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo pažanga.

Jungtinės Tautos, vertindamos žmogaus teisių padėtį valstybėse pagal visuotinės periodinės peržiūros procedūrą, atsižvelgia į tris elementus: valstybės pateiktą informaciją, apibendrintus duomenis apie kitų šios valstybės ataskaitų ar problemų svarstymą Junginių Tautų padaliniuose ir nevyriausybinių organizacijų atsiliepimus. Toks vertinimo modelis skatina glaudesnį valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą žmogaus teisių apsaugos srityje.

„Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas – nuolatinis procesas. Jungtinių Tautų rekomendacijos suteikia galimybę kritiškai įvertinti kai kuriuos žmogaus teisių apsaugos Lietuvoje elementus ir inicijuoti reikiamas reformas,“ – įsitikinęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Žmogaus teisių spektras yra itin platus, todėl teisių užtikrinimo aspektai nuolatiniam dialogui vienija įvairialypes valstybinio sektoriaus ir nevyriausybines organizacijas.

„Lietuvoje visos ministerijos pagal kompetenciją yra atsakingos už tam tikrus žmogaus teisių užtikrinimo aspektus. Visos valdžios grandys – tiek įstatymų leidžiamoji, tiek vykdomoji, tiek teisminė – priima žmogaus teisių apsaugai reikšmingus sprendimus, todėl itin svarbu, kad visų valdžios grandžių ir pilietinės visuomenės veikla, orientuota į žmogaus teisių apsaugos gerinimą, papildytų viena kitą,“ – pabrėžė teisingumo ministras.

Bernatonis taip pat akcentavo, jog šiuo metu jau pradėtos visų parlamentinių partijų derybos dėl susitarimo „Dėl žmogaus teisių ir laisvių apsaugos Lietuvoje“, parengto bendradarbiaujant su visuomeninėmis organizacijomis, kurios rūpinasi žmogaus teisių apsauga Lietuvoje, pasirašymo. Anot ministro, toks politinių jėgų įsipareigojimas yra būtinas siekiant kad žmogaus teisės ir laisvės Lietuvoje būtų efektyviai apsaugotos.

Visuotinę periodinę pažangos žmogaus teisių srityje peržiūrą vykdo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba. Valstybės vertinamos kas ketverius metus. Rengiantis antrajam Lietuvos vertinimui akcentuota valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo būtinybė, priminta apie poreikį atskiroms ministerijoms pagal savo kompetencijos sritį organizuoti teminius susitikimus su nevyriausybinėmis organizacijomis sprendžiant klausimus, susijusius su konkrečių rekomendacijų įgyvendinimo problemomis. Susitikime taip pat aptarta pažanga vykdant per pastarąją peržiūrą gautas rekomendacijas, pristatyti nevyriausybinių organizacijų pasiūlymai. Pabrėžta, kad būtina išskirti prioritetinius žmogaus teisių klausimus, kuriuos būtų siekiama išspręsti per artimiausius 12 mėnesių.

Teisingumo ministerija nuo 2011-ųjų organizuoja pranešimų, ataskaitų ir informacijos Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai rengimą, nuo 2012-ųjų organizuoja koordinacinius susitikimus dėl peržiūros metu gautų rekomendacijų įgyvendinimo, taip pat įgyvendina jos kompetencijos sričiai priskirtas rekomendacijas.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE