Vasario 5 dieną buvo organizuojama Vilkaviškio rajono savivaldybės valdžios ir verslo atstovų popietė

Vidaus reikalų ministerija, siekdama atrinkti bandomąsias regionų specializacijas, kreipėsi į regionų plėtros tarybas, prašant pateikti informaciją apie planuojamas kiekvienos specializacijos krypties įgyvendinimo iniciatyvas. Pagrindinis šio susitikimo tikslas – dalyvaujant vietos valdžios ir verslo atstovams pasidalyti  informacija apie Marijampolės regiono plėtros tarybos patvirtintas specializacijos kryptis, padiskutuoti apie įgyvendinimo veiksmų planą, kuris būtų patrauklus Vilkaviškio rajono savivaldybės verslininkams.

Kaip informavo susitikimą vedusi Administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė, Vyriausybės programoje yra numatyta stiprinti regionus, todėl buvo būtina išskirti regionų prioritetines plėtros kryptis, taip formuojant aktyvesnius, ekonomiškai pajėgius, išskirtinius regionus bei užtikrinti veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą ir skatinti privačių investicijų pritraukimą į kiekvieną regioną, atsižvelgiant į regiono išskirtinumą.

„Diskutuojant su regiono verslininkais, socialiniais ir ekonominiais partneriais, savivaldybių merais buvo ieškoma atsakymų, kokius ūkio sektorius vystant galėtų išsiskirti Marijampolės regionas. Buvo išskirtos 4 pagrindinės Marijampolės regionui aktualios specializacijos kryptys – maistas, mediena, metalas, mokslas. Kitaip sakant, 3 M, t. y. maistas, mediena, metalas derinama su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu regione, viską kartu apjungiant į vieningą modulį / klasterį 4 M. Šis Marijampolės regiono specializacijos modelis ir jo vizualizacija 2017 m. lapkričio 20 d. buvo pristatyta Vidaus reikalų ministerijos, Finansų, Švietimo ir Ūkio viceministrams“, – pasakojo D. Riklienė.

D. Riklienė informavo, kad Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondo skyrius jau prašo pateikti Regiono specializacijos krypties mūsų rajone įgyvendinimo iniciatyvos aprašymus ir įgyvendinimo planą, tad ji kvietė susirinkusius verslo atstovus teikti iniciatyvas bei pasiūlymus, kaip mūsų rajono verslininkai matytų savo veiklą paskelbtame klasteryje.

Daugelis susirinkusiųjų verslininkų teigė, kad savęs paskelbtame klasteryje nemato ir apgailestavo, kad pasiūlytos specializacijos kryptys yra labai siauros ir apima konkrečias veiklos sritis, kurios mūsų rajone nėra pačios stipriausios, o labiau palankios tokioms savivaldybėms kaip Marijampolės ar Kazlų Rūdos. Mūsų rajone vyrauja smulkus ir vidutinis verslas, o didelių įmonių, užsiimančių veikla minėtose 3M kryptyse (maisto, medienos, metalo) nėra.

Vietos verslininkams buvo pasiūlyta pagalvoti apie galimą partnerystę regiono lygmenyje, kai stambiosios įmonės pirktų žaliavas ar paslaugas iš smulkiojo ir vidutinio verslo, tačiau ir šis pasiūlymas atrodė neracionalus, nes taip būtų apribojami laisvosios rinkos principai.

Susirinkimo dalyviai diskutavo ir apie dar vienos krypties atsiradimą, kuri būtų patrauklesnė mūsų rajonui. Susitikime dalyvavęs verslininkas Linas Dubickas pasiūlė pagalvoti apie energijos taupymą ir viską, kas su tuo yra susiję, nes tai būtų daug aktualiau daugeliui mūsų rajono įmonių ir galėtų pasireikšti įvairiais būdais. Iškeltas ir ekologijos skatinimo versle klausimas. Taip pat siūlyta sutvarkyti pramoninę zoną, kurioje būtų atvesti visi reikalingi inžineriniai tinklai, kad potencialus investuotojas galėtų greičiau pradėti vykdyti veiklą. Iškelta idėja pastatyti naują miegamą rajoną, kuriame galėtų kurtis jaunos šeimos iš viso Marijampolės regiono, geriau išnaudoti Paežerių dvaro ar šalia esančio ežero teikiamus privalumus ir kt.

Diskusijoje dalyvavęs Žilvinas Gelgota pasiūlė naujai įvardinti Marijampolės regionui aktualias specializacijos kryptis. „Aš norėčiau pasiūlyti dar vieną M. Mokslas iš esmės yra horizontali kryptis, kuri mūsų verslininkams tiktų, kalbant apie kvalifikuotų darbuotojų paiešką ir pan. Dar galėtų būti „Motyvacija kurti darbo vietas“. Tai reiškia, kad investuojant į pramoninio sklypo sutvarkymą, į inžinerinių tinklų atvedimą ar pastato atnaujinimą mes siūlytume verslui kurti naujas darbo vietas. Reikėtų investuoti į tas sritis, kuriose ateityje galėtų kurtis darbo vietos. Iš esmės tai įvairios investicijos į sąlygų atsirasti naujoms darbo vietoms sukūrimą,“ – kilusias mintis dėstė Ž. Gelgota.

Jam pritarė ir kiti susitikimo dalyviai. Pasak D. Riklienės, tai apibendrintų visas šio susitikimo metu pasiūlytas priemones: pramoninių zonų sukūrimą, energijos taupymą, nenaudojamų pastatų ar patalpų duomenų bazės sukūrimą, vietos plėtros fondo įkūrimą ir kitas siūlytas priemones.

Verslininkams pasiūlius dar vieną specializacijos kryptį –  modernizaciją, nuspręsta Regioninės politikos departamento Europos regioninės plėtros fondui pateikiant Regiono specializacijos krypties mūsų rajone įgyvendinimo iniciatyvos aprašymą siūlomas 4 M (mokslas, maistas, mediena, metalas), pakeisti į :

M – motyvaciją, kuri kurtų naujas darbo vietas ir išlaikytų esamas (lengvatos būsto įsigijimui, kurios skatintų rajone kurtis jaunas šeimas; vietos plėtros fondo kūrimas besikuriančiam verslui skatinti);

M – modernizavimą,  darbo našumo didinimą (lengvatinės paskolos, kreditai verslui, investuojančiam į naujas darbo vietas);

M – mokslą, kuris parengtų kvalifikuotą darbo jėgą;

M – mobilumą, skatinimą kurti trumpąsias maisto grandines (nuo gamintojo iki pardavėjo; nuo smulkiųjų amatininkų iki stambaus verslininko).

Ieva Šlivinskienė

Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.