Vilkaviškyje aptarta daugiabučių renovacija

Pirmadienį Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka ir Mero pavaduotojas Kazys Kiaulakis lankėsi Aplinkos ministerijoje, kur susirinkę daugelio šalies savivaldybių merai ir ministerijos atstovai aptarė, kaip sekasi įgyvendinti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą.

Susitikime dalyvavę savivaldybių merai aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės buvo supažindinti su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) esama situacija ir perspektyvomis, taip pat kalbėta apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo kreditavimo galimybes ir pačių projektų įgyvendinimą. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėjas Ramūnas Šveikauskas supažindino su Programos įgyvendinimu susijusiais teisės aktų pakeitimais.

Sveikinimo žodį susirinkusiesiems taręs aplinkos ministras Kęstutis Navickas pasidžiaugė, kad yra pasiekti džiuginantys rezultatai bei vylėsi, kad renovacija ir toliau vyks sklandžiai. Pasak Ministro, Vyriausybės keliamas uždavinys – kasmet atnaujinti ne mažiau kaip po 500 daugiabučių.

Susitikime didelis dėmesys skirtas vadinamajai kvartalinei renovacijai – modernizuojant ne tik pavienius daugiabučius, bet ir viešuosius pastatus, infrastruktūros objektus, sutvarkant gyvenamąją aplinką – žaliąsias teritorijas, poilsio zonas, sprendžiant automobilių parkavimo problemas, skatinant ir remiant bendruomenių steigimą ir pan. Aplinkos ministerijos atstovai savivaldybes ragino aktyviau įsijungti įgyvendinant daugiabučių modernizavimo programą ir daugiau dėmesio skirti būtent kvartalinei renovacijai. Kaip pranešama oficialiame Aplinkos ministerijos puslapyje, šį mėnesį Aplinkos ministerija paskelbs kvietimą naujiems renovacijos projektams įgyvendinti ir vienas iš prioritetų kaip tik ir yra kvartalinė renovacija.

Susitikime spręsti ir probleminiai klausimai. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka susitikime inicijavo klausimą dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo.

Aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-568 „Dėl kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus“ buvo paskelbtas 2016 m. III ketvirtyje, todėl daugiabučių namų gyventojai tikėjosi, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai bus užbaigti iki 2017-12-31 ir jiems bus suteikta 35 proc. parama energiją taupančioms priemonėms. Parengtuose investiciniuose planuose taip pat yra numatyta, kad statybos darbai turi būti užbaigti iki 2017-12-31, gyventojams pretenduojant į 35 proc. paramą energiją taupančioms priemonėms, tačiau dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) procesą koordinuojančių valstybės institucijų veiksmų, kurie visiškai nepriklausomi nuo daugiabučių namų gyventojų, programos įgyvendinimo administratorių ar pačios savivaldybės, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai iki nurodyto termino nebus užbaigti ir gyventojai negalės pasinaudoti planuota 35 proc. parama energiją taupančioms priemonėms. Vilkaviškio rajono savivaldybės meras A. Neiberka ne tik per susitikimą Aplinkos ministerijoje, bet ir atskiru raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu inicijuoti minėto nutarimo pakeitimą, pratęsiant nustatytą (dabar 2017-12-31) daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbų užbaigimo terminą, kuris apimtų bent du mėnesius po 2017–2018 metų šildymo sezono pabaigos.

Vilkaviškio rajono savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.