Virtuali paroda „Jeigu žmogus turi savo dvasios laisvę, jam fizinės laisvės praradimas nėra baisus“

2019 m. kovo 21 d. minėsime aktyvaus lietuvių disidentinio sąjūdžio dalyvio, rašytojo, publicisto, geologo, gamtos mokslų daktaro, docento Vytauto Skuodžio 90-ąsias gimimo metines.

Įsitraukęs į disidentinį judėjimą, V. Skuodis 1976‒1979 m. parengė ir išplatino aštriai sovietinę santvarką kritikavusią monografiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“, 1978‒1979 m. redagavo pogrindinį leidinį „Perspektyvos“, 1979 m. leido žurnalą „Alma Mater“, dalyvavo Lietuvos Helsinkio grupės, Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veikloje.

1980 m. V. Skuodis buvo nuteistas 7 m. laisvės atėmimu ir nutrėmimu 5 m. Bausmę atliko Mordovijos ASSR Baraševo griežto režimo pataisos darbų lageryje. Sovietų Sąjungoje prasidėjus pertvarkos procesui, 1987 m. paleistas iš nutrėmimo, su šeima išvyko gyventi į JAV. Gyvendamas išeivijoje, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose.

1989 m. V. Skuodis grįžo į Lietuvą, dirbo Vilniaus universiteto Geologijos-mineralogijos katedroje, 1994–1997 m. vadovavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, parašė eilę atsiminimų knygų, istorinių studijų. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-ojo laipsnio ordinu.

V. Skuodis mirė 2016 m. gruodžio 7 d., palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Lietuvos ypatingasis archyvas (LYA) parengė virtualią parodą, kurioje eksponuojami dokumentai iš Lietuvos SSR KGB Vytautui Skuodžiui, Povilui Pečeliūnui ir Gintautui Iešmantui iškeltos baudžiamosios bylos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) saugomos nuotraukos.

Parodos kuratorius Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

Kviečiame apsilankyti.

 

Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnybos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE