Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai

Kristijono Donelaičio draugija kviečia  į kovo 22 d., 15 val. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyksiantį Rimos Palijanskaitės knygos „Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai“ pristatymą.

Renginyje dalyvaus:

Knygos autorė Rima Palijanskaitė,

Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius.

Mažosios Lietuvos ir kitų kraštų liaudies dainas ir muziką atliks Sūduvos krašto atlikėjai.

 Po renginio bus galima įsigyti knygą.

Vydūnas rašė: Man niekuomet nebuvo daug paprasto gyvenimo patirčių. Santykiavau iš pat jaunų dienų vyriausiai su mintimis ir apskritai su dvasiniu gyvumu ir todėl jaučiaus dažniau esąs dvasiniame negu daiktinime gyvenime.

Niekuomet nerašiau, jeib įtikčiau žmonėms, patenkinčiau jų užgaidas, negeidžiau rašydamas turtingėti. Rašiau apsireikšdamas ir manydamas tuo gyvinąs tautą. Tuo tikslu rašiau ir visokius raštus, kuriais norėjau parodyti, kaip galima kopti iš paprasto niūkio sielos gyvenimo į skaistenį, giedrindamas supratimą tam, kaip reikėtų žmoniškiau gyventi ir kaip tokiu būdu tauta galėtų stiprėti.

Autorė rašo: Vydūnas – mąstytojas, rašytojas, regėtojas, aktyvus lietuvių kultūros veikėjas ir tautos Mokytojas. Knygoje apžvelgiamas visas mąstytojo nueitas gyvenimo kelias, jo veikla ir kūryba. Sekant Vydūno gyvenimo pėdsakais atsiskleidžia itin savita asmenybė. Jos neįmanoma įsprausti į jokius rėmus, nusakyti keliais įprastais asmenį apibūdinančiais žodžiais.

Prie Vydūno gyvenimo ir potyrių padeda prisiliesti knygoje publikuojamos ištraukos iš jo atsiminimų, apmąstymų ir laiškų. Čia išvystame itin jautrų, savikritišką ir reiklų, bet visada ištikimą sau ir savo idealams žmogų.

Primename, kad filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vilhelmas Storostas-Vydūnas gimęs 1868 m. kovo 22 d. Mažojoje Lietuvoje, Skaluvos krašte, Šilutės rajone.

1888 m. baigė Ragainės mokytojų seminariją, mokytojavo Kintuose, Tilžėje, kitose vietovėse. Pradėjo domėtis filosofija ir antropoteosofija, gausiai rašė.

1895 m. įkūrė Tilžės giedotojų draugiją ir 40 m. jai vadovavo; 1935 m. hitlerininkai draugiją su kitomis Mažosios Lietuvos draugijomis uždarė. Jis rengė dainų šventes, vaidinimus, populiarino lietuvių liaudies dainas. Buvo veiklus Mažosios Lietuvos (Prūsijos) lietuvių draugijų bei organizacijų narys, 1931 m. įkurtos Prūsų lietuvių draugijų tarybos pirmininkas.

 

Kristijono Donelaičio draugijos informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas