Vyko pirmasis 2018 metų Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis

Sausio 25 d. (ketvirtadienį) vyko pirmasis 2018 metų Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo meras Vincas Plikaitis. Posėdyje dalyvavo 19 tarybos narių. Buvo svarstomi 26 darbotvarkėje pateikti klausimai.

Taryba patvirtino Kalvarijos savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018-2020 metų atestacijos programas. Programas pateikė Kalvarijos ir Sangrūdos gimnazijos, Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla, Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis”. Taip pat buvo pakeisti Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai.

Taryba papildė Kalvarijos savivaldybės švietimo įstaigų pareigybių rekomendacinius normatyvus, įrašant šias pareigybes: skalbėjo – 0,5  ir 12 auklėtojo padėjėjo bei padidino budėtojo etatą nuo 0,5 iki 1 etato (iki 120 mokinių) ir pagalbinio virtuvės darbininko nuo 0,5 iki 1 etato (nuo 121 iki 500 mokinių). Atsižvelgdama į pasikeitusius teisės aktus, taryba pakeitė Kalvarijos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą.

Buvo leista išimties tvarka pavėžėti Dovydą Zaicevą ir Dovilę Zaicevą į Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinę mokyklą  ir į namus mokykliniu autobusu. Taipogi nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Kalvarijos meno mokykloje – 31,5.

Taryba, atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Marijampolės apskrityje pastabas, pripažino netekusiais galios Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimus Nr. T-191 „Dėl patalpos Alyvų g. 11, Jungėnų k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., perdavimo VšĮ „Galimybių laukas”  panaudos pagrindais” ir Nr. T-192 „Dėl patalpos Mokyklos g. 28, Sangrūdos k., Sangrūdos sen., Kalvarijos sav., perdavimo VšĮ „Galimybių laukas” panaudos pagrindais”. Buvo nuspręsta neskelbiamų derybų būdu pirkti 19,81 kv. m gyvenamąją patalpą – vieno kambario butą, esantį Dariaus ir Girėno g. 45A-4, Kalvarijoje.

Buvo pritarta dvejiems metams sudaryti valstybės tarnautojų vertinimo komisiją Kalvarijos savivaldybės kontrolieriaus, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, Centralizuotos vidaus audito tarnybos vedėjo, Centralizuotos vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojų ir Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinei veiklai vertinti.

Taryba pripažino netekusiais galios du anksčiau priimtus sprendimus dėl Kalvarijos savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių ginčų komisijų įstatymo naujai redakcijai.

Buvo patvirtintas Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2018-2020 metų veiksmų planas ir Socialinio globėjo veiklos organizavimo Kalvarijos savivaldybėje tvarkos aprašas.

Taryba patvirtino: viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės stebėtojų tarybą, kurią savivaldybės tarybos siūlymu sudaro Tatjana Kulbokienė, savivaldybės tarybos narė, Diana Varnagirytė, Socialinių reikalų skyriaus vyr. specialistė, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Vilma Mikulskienė, Kalvarijos bendruomenės narė, ir  Dana Šidlauskienė, viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės vyresnioji slaugytoja; viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybą, kurią sudaro Neringa Kalvaitienė, savivaldybės tarybos narė, Diana Varnagirytė, Socialinių reikalų skyriaus vyr. specialistė, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Juozas Mačys, Kalvarijos bendruomenės „Šešupė” pirmininkas, ir Birutė Gruodienė, viešosios įstaigos Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos slaugytoja; viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos stebėtojų taryba, kurią sudaro Jonas Daunoravičius, savivaldybės tarybos narys, Diana Varnagirytė, Socialinių reikalų skyriaus vyr. specialistė, Nijolė Silickienė, Socialinių reikalų skyriaus vedėja, Ingrida Stankevičienė, Sangrūdos kaimo bendruomenės narė, ir Daiva Valalienė, viešosios įstaigos Sangrūdos ambulatorijos bendrosios praktikos slaugytoja.

Taryba taip pat patvirtino viešųjų įstaigų Sangrūdos ambulatorijos, Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centro ir Kalvarijos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams normatyvus bei šių įstaigų valdymo struktūras ir pareigybių sąrašus.

Buvo atidėtas klausimas „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Kalvarijos savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų pakeitimo” , patvirtintas Kalvarijos savivaldybės 2018-2024 metų strateginis plėtros planas.

Taryba pakeitė keleivių pervežimo autobusais priemiestinių maršrutų sąrašą, kadangi vežėjui atsisakius aptarnauti maršrutus Marijampolė-Kalvarija ir Kalvarija-Lazdijai buvo nuspręsta pratęsti maršrutą Marijampolė-Kalvarija iki Sūsninkų.

Sprendimo projektą „Dėl Kalvarijos savivaldybės gabių mokinių skatinimo programos, atrankos komisijos ir jos nuostatų tvirtinimo” taryba nusprendė atidėti, kadangi kilo teisinių neaiškumų.

Posėdžio pabaigoje administracijos direktorė supažindino tarybos narius su tarybos 2017 m. liepos-gruodžio mėn. priimtų sprendimų vykdymu.

Savivaldybės informacija ir nuotrauka

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.