Apskritojo stalo diskusija „Pagalba vaikui ir šeimai Kalvarijos savivaldybėje“

Š. m.  gegužės 30 d. Kalvarijos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Rūta Kučinskienė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kalvarijos savivaldybėje patarėja Erika Stankevičienė organizavo apskritojo stalo diskusiją „Pagalba vaikui ir šeimai Kalvarijos savivaldybėje”.

Diskusijoje dalyvavo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojas K. Bagdanavičius, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja O. Bražinskaitė, Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja D. Burbaitė, Mobiliosios komandos vyr. specialistai, Kalvarijos savivaldybės administracijos atstovai, tarybos nariai, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato bendruomenės pareigūnė D. Sinkevičienė, Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų, Kalvarijos socialinių paslaugų centro atstovai, Kalvarijos savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos nariai,  švietimo ir ugdymo įstaigų atstovai, Vilkaviškio vyskupijos „Carito” vaikų dienos centro „Žiniukas” atstovai.

Diskusija prasidėjo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotojo K. Bagdanavičiaus sveikinimu. Mero pavaduotojas nuoširdžiai pasidžiaugė, kad, nepaisant to, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. Vaiko teisių apsaugos skyrius nepriklauso savivaldybės administracijai, glaudus bendradarbiavimas ir bendras darbas yra toks pats kaip ir anksčiau. K. Bagdanavičiaus teigimu, iškilusios problemos savivaldybėje sprendžiamos glaudžiai bendradarbiaujant ir operatyviai, visuomet prioritetą teikiant vaiko gyvenimui biologinėje šeimoje.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja D. Burbaitė pristatė vaiko teisių apsaugą Kalvarijos savivaldybėje visos Marijampolės apskrities kontekste. D. Burbaitės nuomone, ypatingas dėmesys savivaldybėje turi būti skiriamas informacijos sklaidai, ypač dalijantis geraisiais pavyzdžiais, nuolatiniam paslaugų, teikiamų savivaldybėje, viešinimui bei prevenciniam darbui su vaiku ir šeima, siekiant kuo greičiau identifikuoti šeimoje kylančias problemas, laiku suteikti šeimai reikiamą paramą ir (ar) pagalbą, taip užkertant kelią galimiems vaiko teisių pažeidimams.

Kalvarijos savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė R. Kučinskienė pristatė pagalbos vaikui ir šeimai organizavimą Kalvarijos savivaldybėje.  R. Kučinskienė kalbėjo, kad tik glaudus ir darnus bendradarbiavimas duoda puikius rezultatus, reikalinga pagalba vaikams ir šeimoms suteikiama laiku ir kompleksiškai, užtikrinant vaiko ir jo šeimos saugesnę aplinką.

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Mobiliosios komandos specialistai  pristatė savo veiklą, pasiektus rezultatus, skatino aktyvią diskusiją priklausomybių ir pagalbos jas įveikiant tema.

Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų globos centro globos koordinatorė O. Vasiliauskienė pristatė įstaigos veiklą, tikslus ir ateities perspektyvas.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kalvarijos policijos komisariato bendruomenės pareigūnė D. Sinkevičienė supažindino dalyvius su nepilnamečių nusikalstamumo statistika Kalvarijos savivaldybėje. D. Sinkevičienės teigimu, galima pasidžiaugti, nes nepilnamečių nusikalstamumas, palyginti su 2018 m., pastebimai sumažėjo, tačiau vis dar išlieka aktualios rūkymo, alkoholio vartojimo problemos. Siekiant gerinti situaciją ir išvengti naujų pažeidimų ir nusikaltimų, vykdomos įvairios prevencinės veiklos – lankymasis ugdymo įtaigose su šviečiamosiomis paskaitomis, aktyvesnis patruliavimas vietose, kur nuolat renkasi jaunimas.

Kalvarijos socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė G. Štramaitytė pristatė  darbo organizavimą nuo 2018 m. liepos 1 d., įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymui bei jį lydintiems teisės aktams, atvejo vadybos taikymą.

Diskusija baigėsi apibendrinimu: darbas su vaiku ir šeima yra komandinis darbas ir tik visoms institucijoms ar specialistams dirbant bendrai bei siekiant vieningo tikslo galima tikėtis teigiamų rezultatų – laimingų tėvų ir vaikų!

Kalvarijos savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas