Įrengiamas naujas naftos gręžinys Kudirkos telkinyje

Vykdant angliavandenilių paieškos ir žvalgybos darbus buvusios Sovietų sąjungos laikais, atliekant 2D seisminės žvalgybos tyrimus ir gręžimo darbus buvo išskirta Kudirkos struktūra. Prognozuojamos naftos susikaupimo zona Kudirkos telkinyje siejama su silūro rifų zona, o apskaičiuoti naftos telkinio geologiniai parengtiniai išžvalgyti ištekliai gali siekti 1470 tūkst. tonų. Reikia atkreipti dėmesį, kad prognozuojamų lokalių ir naftos susikaupimui perspektyvių struktūrų vietos bei konfigūracijos (kontūrai, dydžiai) yra nepakankami patikimi, nes išskirtos naudojant iki kelių dešimtmečių senumo 2D seisminės žvalgybos tyrumo metodus ir duomenų interpretaciją.

Kudirkos telkinys įeina į Kudirkos–Kybartų licencinį plotą, kuris yra Vilkaviškio ir Šakių rajonų savivaldybių sankirtoje, ir užima 280 km2. Šis plotas gali būti perspektyvus angliavandenilių išteklių žvalgybai ir gavybai, todėl jame 2012 m. buvo paskelbtas angliavandenilių išteklių naudojimo konkursas. Konkursą laimėjo UAB „Diseta“. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos, įgaliota LR vyriausybės, 2015-06-26 sudarė angliavandenilių naudojimo sutartį su UAB „Diseta“ ir išdavė leidimą naudoti angliavandenilių išteklius šiame plote.

UAB „Diseta“ Kudirkos naftos telkinyje 2015–2016 metais atliko 3D seisminės žvalgybos tyrimus Kudirkos naftos telkinio ribų patikslinimui. Tyrimų plote gerai išsiskiria jau anksčiau gręžiniais aptiktas Kudirkos rifas. Minėtas rifo kraigas gerai išsiskiria seisminiuose pjūviuose ir sėkmingai interpretuojamas. Be to, kadangi rifą sudaro aukštesniais seisminiais greičiais pasižyminčios uolienos, jis kuria pseudo-pakilimą žemiau stebimuose seisminiuose horizontuose. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta išgręžti naują žvalgybos gręžinį.

Vieta, kurioje pradėtas gręžti žvalgybos gręžinys Kudirka-1, yra Kudirkos rifo šiaurinėje dalyje tarp anksčiau išgręžtų gręžinių, pietinėje Šakių rajono dalyje, gręžiamas vertikaliai aukščiausioje Kudirkos rifo vietoje, kur tikimasi sutikti geresnius kolektorius. Gręžinio tikslas – tradicinių naftos išteklių parengtinė žvalgyba silūro rifiniuose kompleksuose.

Įdomu pastebėti, kad pirmasis Lietuvoje naftos telkinys, kuriame nafta susikaupusi ordoviko sistemos klintyse, surastas 1960 metais Kybartuose.

Lietuvos geologijos tarnybos informacija

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X