Kaip karantino sąlygomis priimti sprendimus daugiabučių bendrijose

Pranešus, kad koronaviruso protrūkis pasaulyje jau yra pandemija ir paskelbus šalyje karantiną, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų bendrijų pirmininkams kyla klausimų ir abejonių dėl sprendimų priėmimo organizavimo. Iki kovo mėnesio pabaigos bendrijose turėtų įvykti visuotiniai ataskaitiniai susirinkimai, daug kas planavo juos organizuoti būtent dabar, kovo antroje pusėje, kai kurie jau yra paskelbę apie šaukiamus susirinkimus.

„Daugiabučiuose namuose gyvena ypač daug vyresnio amžiaus žmonių, rūpindamiesi jų ir visų kitų gyventojų sveikata, taip pat vadovaudamiesi Vyriausybės sprendimu drausti visus renginius ir susibūrimus, bendrijų pirmininkai turėtų atšaukti (nukelti) susirinkimus”, – sako UAB „Skaidri apskaitos sistema” direktorius Remigijus Nemira.

Daugiau nei 10 metų buhalterinės apskaitos ir konsultacijų paslaugas bendrijoms teikiančios bendrovės vadovas priduria, kad nereikėtų pamiršti ir kitų alternatyvų – galimybės organizuoti balsavimą raštu ir galimybės iš anksto raštu pareikšti nuomonę susirinkimo darbotvarkės klausimais.

Procedūras, kaip priimti sprendimus organizuojant balsavimą raštu, yra nustačiusi Vyriausybė – Aplinkos ministro įsakymu patvirtinta atskira bendrijos narių balsavimo raštu ir atskira visų savininkų balsavimo raštu tvarkos. Pateikiami ir balsavimo raštu biuletenių, ir balsų skaičiavimo protokolų pavyzdžiai.

Advokatės Gražinos Versockienės teigimu, karantino sąlygomis reikėtų vengti bet kokio grupinio kontakto, todėl patartina ne tik balsavimo raštu biuletenius, bet ir jų išdavimo lapus parengti ir pateikti kiekvienam asmeniui atskirai, neprašant bendrame lape parašais tvirtinti biuletenių gavimo faktą.

„Svarbu nepamiršti, kad vadovaujantis Bendrijų įstatymu balsavimo raštu procedūros taikyti negalima, kai sprendžiami klausimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos valdymo organo arba bendrijos valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo”, –  primena advokatė.

Jeigu susirinkimas buvo paskelbtas ir nėra atšauktas ir jeigu yra ypač svarbių ir neatidėliotinų priežasčių kuo skubiau priimti vieną ar kitą sprendimą bendrijoje, verta prisiminti galimybę iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę jau paskelbtos susirinkimo darbotvarkės klausimais.

„Jeigu daugiau nei pusė bendrijos narių pareikš savo nuomonę paskelbto susirinkimo darbotvarkės klausimais iš anksto raštu, tie asmenys, vadovaujantis Bendrijų įstatymu, bus įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą (bus laikomi dalyvaujančiais susirinkime) ir jų balsai bus įtraukti priimant sprendimus”, –  aiškina Gražina Versockienė.

Svarbi sąlyga – bendrijos įstatuose turi būti numatyta galimybė pareikšti nuomonę iš anksto raštu ir turi būti nustatyta tvarka, kaip tai padaryti.  Nuomonės iš anksto raštu pareiškimo procedūra vykdoma ne pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, bet pagal bendrijos įstatuose nustatytą tvarką.

Specialistų nuomone, karantino sąlygomis nei susirinkimo pirmininkas, nei susirinkimo sekretorius, nei balsus skaičiuojančios komisijos nariai (balsus skaičiuojantis asmuo) neturėtų fiziškai burtis vienoje vietoje, todėl rekomenduotina šių asmenų susibūrimą organizuoti nuotolinėmis vaizdo ir garso ryšių priemonėmis, susirinkimo protokolu apsikeičiant per pašto dėžutę (jeigu pasirašoma ant popierinio egzemplioriaus) arba pasirašyti el. parašu. Tokiais pačiais būdais (kuo mažiau tiesioginio kontakto) siūlytume pateikti susirinkimo organizatoriui ir bendrijos narių nuomonės iš anksto raštu pateiktus pareiškimus.

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE