Kaltinimas dėl autorystės pasisavinimo nepasitvirtino

Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose paskelbtas išteisinamasis nuosprendis baudžiamojoje byloje, kurioje D.V. kaltinamas savo vardu išleidęs svetimo literatūros ir mokslo kūrinio projektų dalis ir padaręs nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 191 straipsnio 1 dalyje.

Pagrindinis klausimas, kurį šioje byloje sprendė teismas, buvo tai, ar kaltinamojo kuriant naują projektą panaudotos nukentėjusiojo anksčiau ruoštų projektų dalys yra autorinis darbas (kūrinys) ir ar joms taikomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme (toliau ATGTĮ) nuostatos.

Kaip pažymėta teisės teorijoje ir praktikoje, kilus ginčui dėl autorystės pasisavinimo, teisės fakto klausimą – ar tai yra kūrinys ir, ar tai literatūros, mokslo, ar meno kūrinys – nustato teismas. Nuo to ir priklauso, ar asmuo padarė įstatymo uždraustą pavojingą visuomenei veiką, ar ne.

Vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kūrinys – originalus kūrybinės veiklos rezultatas literatūros, mokslo ar meno srityje, nepaisant jo meninės vertės, išraiškos būdo ar formos. Taigi, autorių teisių apsauga taikoma bet kuriam literatūros ar mokslo kūriniui, neatsižvelgiant į jo vertę. Svarbu, kad literatūros ar mokslo kūrinys atitiktų pagrindinius kūriniui, kaip autorių teisių objektui, keliamus reikalavimus, t. y. būtų originalus kūrybinės veiklos rezultatas.

Teismo vertinimu, nukentėjusiojo sukurtų projektų dalys nėra autorinis darbas (kūrinys) ir jam nėra taikomos ATGTĮ nuostatos. Teismo manymu, nukentėjusiojo sukurtų projektų dalys yra techninio pobūdžio (technologiniai pasiūlymai, aiškinamieji raštai, technologinio projekto techninė dalis), kurie nėra kūrinys nei literatūros, nei mokslo, kaip nurodyta kaltinime, prasme.

Teismas vertino kad kaltinimas, jog D. V. savo vardu išleido svetimo kūrinio dalis, neįrodytas, nes minėtos ruoštų projektų dalys nėra kūrinys Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo prasme, nes tai nėra originalus kūrybinės veiklos rezultatas, todėl kaltinamasis D. V. išteisintas kaip nepadaręs minėtos veikos.

Bylą nagrinėjęs teisėjas Raimundas Krušinys teigia, kad „Tai išties sudėtinga, teismų praktikai reikšminga byla, baudžiamųjų bylų praktikoje tokių bylų dėl autorystės teisių pažeidimo labai mažai. Šioje byloje teismas analizavo tiek kaltinančias, tiek teisinančias aplinkybes, jas vertino vadovaujantis Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu.“

Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

 

Marijampolės apylinkės teismo informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE