Kiaulių augintojams teikiama parama įsigyjant kitus ūkinius gyvūnus

Kiaulių laikytojai, atsisakę kiaulių auginimo, nuo š. m. spalio 1 d.  iki spalio 31 d. kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti. Pagalbai iš viso skiriama 253 tūkst. Eur.

Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie:

1) 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 metais iki paraiškos pateikimo dienos laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje (CDB), ir vykdydami Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)+ nurodymus paskerdė, sunaikino kiaules arba jos nugaišo dėl afrikinio kiaulių maro (AKM) ligos arba patys atsisakė kiaulių auginimo, išskersdami visas savo laikytas kiaules;

2) pranešė apie AKM įtarimą (jeigu taikoma), sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas, nugaišinamas arba nugaišusias kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3) įsipareigoja ketverius metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių ir auginti kitų rūšių ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules;

4)  įsigijo kitų rūšių ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, kuriuos nustatyta tvarka suženklino ir įregistravo CDB;

5) nėra gavę valstybės pagalbos, kuri suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinę visą neteisėtos ir nesuderinamos valstybės pagalbos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka;

6)  negavo pagalbos pagal šią priemonę 2018 metais.

Pareiškėjams atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus.

Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjų prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

1) asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu esate fizinis asmuo;

2) užpildytą paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

3) pareiškėjui išduoto mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto kopiją.

 

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti čia.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Sponsored Video

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE