Kviečiame dalyvauti jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija antrus metus vykdys ,,Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą“ (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Programa skirta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam nuo 14 iki 29 m. jaunimui (toliau – jaunimas arba jaunas žmogus), besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas, profesinėse ar aukštosiose mokyklose. Programos vykdymo terminas įdarbinimui nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d., ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Vilkaviškio rajono savivaldybėje, per mėnesį kompensuojama ne daugiau 350 Eur už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, jei jaunuolis dirba Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį 2 mėnesius yra 700 Eur.

Tinkami darbdaviai – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, juridiniai asmenys, kitos organizacijos (ūkininkai), piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Svarbu, kad visi darbdaviai veiklą vykdytų Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija

Jaunas žmogus, susiradęs būsimą darbdavį, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinę dalyvavimą Programoje, turi nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki birželio 10 d. registruotis el. paštu [email protected] pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales (ar dvišales) sutartis.

Darbdaviai, norėdami rasti jaunuolių, kurie galėtų pas juos dirbti vasarą, gali registruotis

https://forms.gle/5TQ9Yrn4QBNCGGvQ6

Programos pristatymas vyks gegužės 10 d. 18 val. Vilkaviškio atviram jaunimo centre (Vytauto g. 26, Vilkaviškis)

  • Vilkaviškio rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa
  • Registracijos forma (Programos 1 priedas, pildo jaunas žmogus ir darbdavys) ir Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (Programos 2 priedas, pildo jaunas žmogus). Registracijos forma ir sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo turi būti pateikiami nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki birželio 10 d. el. paštu [email protected] .
  • Svarbi informacija darbdaviams:

https://www.vdi.lt/PdfUploads/JauniInspektoriaiJaunimuiVasara.pdf

Kilus klausimams kreiptis telefonu (8 682) 46673, arba elektroniniu paštu: [email protected]

vilkaviskis.lt informacija

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE