Marijampolėje šurmuliavo derliaus šventė „Sūduvos kraitė 2019“

 

Tradicinė rudens šventė „Sūduvos kraitė“  ir vėl nustebino įvairiausių gėrybių gausa, seniūnijų svečiakiemių išradingumu ir vaišingumu, nemažu pluoštu padėkų darbščiausiems.

Šventės atidaryme apeiginės rūgiapjūtės pabaigtuvių dainos, atliekamos Marijampolės kultūros centro modernaus folkloro grupės „Balti vėjai“, palydėti kelių kartų meno kolektyvų atstovai atnešė ir Savivaldybės merui Povilui Isodai, kaip derliaus pabaigtuvių simbolį, įteikė iš šių metų grūdų iškeptą duonos kepalą. 

“Jūs žemdirbiai, ūkininkai, bendruomenių atstovai esate savivaldybės kaimiškų teritorijų puoselėtojai, kurie ne tik tęsiate žemdirbiškas tradicijas, bet ir gražiai kuriate aktyvų savo bendruomeninį gyvenimą. Dėkoju Jums už tai ir džiaugiuosi, kad mūsų savivaldybė gali didžiuotis savo krašto žemdirbiais ir kaimų bei miestelių bendruomenėmis“, – sveikindamas šventės dalyvius, sakė meras.
Šventėn susirinkusius sveikino LR Seimo narys Dainius Gaižauskas ir europarlementaras Juozas Olekas, Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika, Žemės ūkio ministro patarėjas Gediminas Lapukas, Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

Derliaus šventės „Sūduvos kraitė 2019“ proga buvo apdovanoti trisdešimt penki sėkmingai dirbantys ūkininkai, bendruomenių atstovai žemdirbiškų tradicijų puoselėtojai, Aplinkos tvarkymo konkurso „Žydinti Marijampolė“ bei konkurso „Metų ūkis 2019“ nugalėtojai.

Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda Švento Jurgio, Marijampolės globėjo, medaliu apdovanojo Juozą Purvinską, Marijampolės savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąjį specialistą, už indėlį gerinant melioracijos įrenginius ir statinius kaimiškosiose vietovėse.

Mero padėkos ir šventės dovanos įteiktos Haroldui Blockui, jaunajam ūkininkui, už tradicijų tęstinumą iš kartos į kartą, darbštumą ir tikėjimą savo jėgomis; Pranciškui Vitalistui Jokimaičiui, SB „Tarpučiai“ valdybos nariui, už ilgametį atsakingą ir aktyvų darbą bendrijos veikloje; Karoliui Kalinauskui, jaunajam ūkininkui, už darbštumą ir atkaklumą siekiant gerų ūkininkavimo rezultatų; Andriui Kuncai, jaunajam ūkininkui, už konkurencingo augalininkystės ūkio vystymą; Liudvikui Mačiunskui, ūkininkui, už tradicinio ūkio išlaikymą ir aktyvią visuomeninę veiklą; Irenai Maziliauskienei, Baraginės bendruomenės pirmininkei, už aktyvią bendruomenės veiklą žemdirbių švenčių metu  rūpinimąsi kaimo žmonėmis; Marijai ir Jonui Petrui Miliauskams, ūkininkams, už nuoširdų darbą ir ilgametį ūkininkavimą;Mantui Račkauskui, ūkininkui, už bitininkystės tradicijų puoselėjimą; Danguolei ir Gintarui Senkams, ūkininkams, už netradicinio verslo plėtojimą, auginant afrikines sraiges; Zitai Siaurusevičienei, ūkininkei, už gėlių ir dekoratyvinių augalų auginimo tradicijų puoselėjimą; Remigijui Uleckui, ūkininkui, už pažangų ūkininkavimą ir perspektyvų augalininkystės ūkio plėtojimą; Juozui Vasiliauskui, ūkininkui, už sėkmingą ūkininkavimą ir pieno ūkio plėtrą.

Mero padėkos ir šventės dovanos buvo skirtos konkurso metų „Metų ūkis 2019“ nugalėtojams: Dariui Gabrielaičiui, jaunajam ūkininkui, I vietos laimėtojui, už darbštumą ir atkaklumą siekiant gerų ūkininkavimo rezultatų; Mindaugui Mileriui, jaunajam ūkininkui, II vietos laimėtojui, už pažangų augalininkystės vystymą ir gerus rezultatus;Vaidui Žutautui, jaunajam ūkininkui, III vietos laimėtojui, už meilę žemei, naujų technologijų diegimą ir perspektyvų mišraus ūkio plėtojimą.

Šventėje už estetiškai ir pavyzdingai sutvarkytas bei išpuoselėtas namų ir ugdymo įstaigų aplinkas Mero padėkos ir specialios dovanos įteiktos pirmą kartą organizuoto Aplinkos tvarkymo konkurso „Žydinti Marijampolė“ dalyviams: Linutei Kristinai Andriukaitienei, Oksanai ir Vaidui Karpavičiams, Rinaldai Pajaujienei, Irmai Gasperavičienei ir Albinui Giniui, Raselei ir Robertui Sutkauskiams, Laimutei ir Vaidotui Žukauskams, Vidui Zubrickui, Marijampolės vaikų lopšelių – darželių „Rasa” ir„Nykštukas“ bendruomenėms. 

Žemės ūkio ministro patarėjas Gediminas Lapukas Žemės ūkio ministerijos padėkos įteikė Audrui Ambrazui, jaunajam ūkininkui, už žemdirbystės tradicijų perėmimą; Sigučiui Jundului, Lietuvos ūkininkų sąjungos Marijampolės skyriaus pirmininkui,už žemdirbių vienijimą ir aktyvią visuomeninę veiklą, bitininkui Antanui Kisieliauskui už bitininkystės tradicijų puoselėjimą.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika apdovanojo tris savivaldybės ūkininkus: Mindaugą Spūdį, Igliaukos seniūnijos ūkininką, Juozą Bekampį, Liudvinavo seniūnijos ūkininką ir Giedrių Kereišą, Marijampolės seniūnijos ūkininką.

Šių metų šventė buvo skirta Ūkininkų sąjungos įkūrimo 100-mečiui ir atkūrimo 30-mečiui. Ūkininkų sąjungos kiemelyje marijampoliečiai buvo vaišinami ypatingais šimtmečio barščiais.Mugėje buvo gausu tautodailininkų, amatininkų, kulinarinio paveldo produkcijos ir sodinukų. Poezijos parke buvo galima pasigrožėti gyvūnais ir paukščiais, Kauno gatvėje pamatyti naujausią žemės ūkio techniką.

Basanavičiaus aikštėje nepraeiti pro šalį traukė iš rudens gėrybių ir grožybių dvylikos savivaldybės ugdymo įstaigų sukurtų ekspozicijų „Žydinti Marijampolė“ galerija, išradingai papuošti seniūnijų ir bendruomenių svečiakiemiai, sodininkų, medžiotojų, mokymo įstaigų ir įvairių organizacijų ekspozicijos. Daug dalyvių sutraukė ir jau ne pirmus metus organizuojamos gaspadoriškos varžytuvės – didžiojo suvalkietiško šaukšto traukimas.

Puikią šventės nuotaiką jau nuo ryto kūrė ugdymo įstaigų mažųjų programa, po apdovanojimo smagų koncertą surengė keturiolika Kultūros centro meno kolektyvų, o šventę vainikavo  atlikėjo Radžio dovanotos gražiausios dainos. Buvo smagu pasibūti, geriausius pasveikinti, kuo turtingi pasidžiaugti.

 

 

 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas