Ministras L. Kukuraitis: „Esame smaigalyje kovos už žmogaus orumą“

Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, atidarydamas institucinės globos pertvarkai skirtą konferenciją, akcentavo vaiko, žmogaus su negalia, visos Lietuvos orumą.

„Esame smaigalyje kovos už žmogaus orumą Lietuvoje. Esu pats už tai atsakingas ir esu įsitikinęs, kad tik ori visuomenė gali oriai elgtis su savo žmonėmis. Važiuodami per globos įstaigas, matome, kaip žmogus gali nužmogėti – lyg ir žmogus, bet be vardo, be tapatybės, be vietos. Deja, tai padarėme mes. Dabar grąžiname skolą – dedame milžiniškas pastangas, kad tie žmonės grįžtų į visuomenę. Turime aiškią viziją, tikslius planus. Šiandien svarbiausia – turinys, o ne pastatai. Priimdami globoti tėvų globos netekusius vaikus, suteikiame jiems kitą gyvenimo kokybę“, – sakė ministras.

Jis taip pat dėkojo savivaldybėms, kurios stengiasi, kad pertvarka jų regione vyktų visose globos įstaigose kompleksiškai, nelaukiant ministerijos raginimų.

Pasak konferencijoje dalyvaujančios viceministrės Vilmos Šilalienės, kitose šalyse nebediskutuojama, ar tokios pertvarkos reikia: „Yra sutarta, kas yra orumas, žmogaus nepriklausomybė, ir jo paties pasirinkimas gyventi ten, kur jis nori. Aišku, su visa jam reikalinga pagalba. Pertvarkos procesas yra ilgas, įvairiapusis, apimantis daug sričių, daug sektorių ir ne toks greitas, kaip norėtųsi. Suplanuoti bendrus veiksmus nėra lengva, tačiau aš visuomet kartoju ir stengiuosi įkvėpti kitus, kad visi kartu mes galime. Šita pertvarka liečia mus visus, ir būtent mes turime prisiimti savo atsakomybes už visus tų žmonių gyvenimus“.

Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, moderuojanti konferenciją, pažymėjo, kad institucinės globos pertvarka gal ir nepadarys perversmo Lietuvoje, bet lems didelius pokyčius: „Negali būti pokyčio be rizikos, progreso be aukos, laisvės be solidarumo“.

Šiuo metu Vilniuje vykstančios konferencijos tema – likusių be tėvų globos vaikų (įskaitant kūdikius), patiriančių riziką vaikų ir jų šeimų gerovės užtikrinimas. Joje pristatoma institucinės globos pertvarkos eiga, institucinei globai alternatyvios paslaugos vaikams ir jų šeimoms.

Konferencijoje pranešimus skaito ir dalyvauja LR Prezidentūros, ministerijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, socialinio darbo, vaikų tarybos, pertvarkomų globos įstaigų, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos bei kitų institucijų atstovai.

Konferencijos organizatorius – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas. Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Daugiau informacijos: www.pertvarka.lt

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.