Mirusiųjų atminimo diena, Vėlinės, Ilgės

Lapkričio 2-oji – Vėlinės.

Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, uždega žvakutes, manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius.

Vėlines lietuviai šventė nuo senovės. Tai dar pagoniška šventė. Buvo tikima, kad mirštant žmogui nuo kūno atsiskiria vėlė, kuri vėliau bendrauja su gyvaisiais, juos nuolat lanko. Lietuvių liaudies dainose sakoma, kad miręs žmogus atsisėdąs į „vėlių suolelį“, kad motinos mylimas sūnus tampąs „vėlių ženteliu“, o dukrelė – „vėlių martele“, kad jie išeiną pro „vėlių vartelius“. Tikėta, jog vėlės lankosi savo gyventose vietose, o mėgstamiausias lankymosi metas – gūdus ruduo. Neveltui ir lapkričio mėnesį žmonės senovėje vadino vėlių mėnesiu.

Seni žmonės pasakoja, kad anksčiau nebuvę papročio per Vėlines degti kapinėse žvakučių, kaip šiais laikais. Anksčiau vėlėms būdavo keliamos puotos. Dar XIX a. kai kuriuose Lietuvos regionuose ir kituose Europos kraštuose buvo paprotys ruošti kapinėse ar namuose vaišes, kviesti į jas savo mirusiuosius. Pavakarieniavus pačiose kapinėse, jose būdavo paliekama maisto vėlėms. Kartais kapai būdavo palaistomi medumi ir vynu. Vėliau ypatinga reikšmė priskirta ugniai. Manyta, kad ugnis pritraukia vėles, tad joms degamos žvakės. Degindami žvakes gyvieji susitaiko su mirusiaisiais.

Vytautas Kernagis 

Nenusigąsk, tai aš…

Kai ryto paukščiai dangų palies,

Palies medžius, rasotą žolę

Ir jų giesmė tave apglėbs,

Nenusigąsk – tai aš.

Kai iš dangaus staiga nelauktas,

Nors visą dieną saulė švietė,

Pradės lietus tau veidą glostyt,

Nenusigąsk – tai aš.

Kai vakare už ievų girios

Išgirsi vaikštant paukštį mažą

Ir jo akis tu pamatysi,

Nenusigąsk – tai aš…

 

 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE