Verslo klube – naujas vadovas ir aktualios diskusijos

Regionų verslo plėtros asociacijos Marijampolės verslo klubo narių susirinkime buvo pristatytas naujasis klubo vadovas, kuriuo tapo  UAB “Piko valanda” direktorius Arūnas Reinikis. Jam šias pareigas perleido klubo steigėjas ir prezidentas, teisininkas Vaidas Šalaševičius. Naujajai klubo vadovo kandidatūrai pritarė ir kiti 23 verslo klubo nariai.

Arūnas Reinikis papasakojo, kaip įsivaizduoja tolimesnę smulkaus ir vidutinio verslo atstovus vienijančios organizacijos veiklą, kokiomis kryptimis ketinama dirbti. Vienas iš klubo uždavinių – padėti bendromis jėgomis spręsti aktualias problemas, su kuriomis susiduria smulkus ir vidutinis verslas regione. Taip pat klubo nariai ketina savo susirinkimuose aptarti verslo aktualijas, susitikti su įdomiais įvairių profesijų žmonėmis, verslininkais, politikais.

Į susitikimą su Marijampolės verslo klubo nariais pirmuoju svečiu buvo pakviestas Marijampolės savivaldybės vicemeras, kandidatas į merus Povilas Isoda. Verslininkai vicemero teiravosi, kodėl vidutiniam ir smulkiam verslui regione skiriamas nepakankamas dėmesys ir parama, kai tuo tarpu itin palankios ir išskirtinės sąlygos sudaromos stambiam ir užsienio kapitalo verslui. Pasak V. Šalaševičiaus, pagal statistinius duomenis, Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kuriose dirba iki 20 žmonių, sudaro apie 90 proc., taigi, jos sukuria didžiulę pridėtinę vertę, tačiau reikiamo dėmesio iš šalies valdžios nesulaukia.

P. Isoda pripažino, kad išskirtinis dėmesys iš tiesų yra orientuotas į stambųjį verslą ir užsienio investuotojus, o smulkieji regiono verslininkai lieka nuošalyje. Vicemeras apgailestavo, kad verslą kuriantiems žmonėms vis dar tenka susidurti su daugybe biurokratinių barjerų, atsakingų darbuotojų nekompetencija.

„Viešuosius pirkimus, konkursus dažniausiai laimi stambiojo verslo atstovai, nes turi visai kitus administracinius resursus ir gali pasiūlyti palankias kainas ir projekto įgyvendinimo galimybes. Deja, vėliau įsipareigojimai ne visada vykdomi pagal susitarimą, projektų įgyvendinimo eigoje atsiranda įvairūs subrangovai ir prastesnės kokybės prekės nei buvo žadama. Taigi, konkursų laimėtojais ne visada galima tikėti 100 procentų, nors tai būna ir garsių pavadinimų stambios įmonės ar organizacijos“, – sakė  P. Isoda. Smulkiojo verslo atstovai siūlė, kad gal būt reikėtų išskaidyti viešuosiuose pirkimuose paslaugas, tuomet galėtų pretenduoti į jas ir smulkesnės specializuotos įmonės.

Nemažai buvo kalbama ir apie ES remiamus projektus, kaip efektyviai panaudojamos gaunamos lėšos, kokius darbus ir kaip pavyko nuveikti savivaldybėje bei Marijampolės mieste ir kokie darbai dar laukia. Teirautasi, kokioje stadijoje Sporto arenos reikalai, Pašešupio parko tvarkymo darbai, naujojo tilto per Šešupę perspektyvos.

Paliesta ir dar viena aktuali ir skaudi tema – dėl Marijampolės kolegijos ketinimo prijungti prie Kauno kolegijos. Verslo klubo nariai pareiškė, kad būtina sutelkti visas jėgas, pasitelkti įtakingus asmenis, politikos, savivaldos ir verslo atstovus ir panaudoti visas galimybes, kad Marijampolės kolegija išliktų savarankiška mokymo įstaiga, nes sujungimo atveju regionas prarastų ne tik aukštojo mokymo įstaigą, bet ir jaunimą, kuris išvyktų studijuoti kitur ir vargu ar sugrįžtų dirbti į periferiją. O tai reikštų, kad tiek stambus, tiek vidutinis ir smulkus verslas ateityje susidurtų su rimta kvalifikuotos darbo jėgos stygiaus problema. Šiuo metu Marijampolės įmonėse didžiąją dalį darbuotojų sudaro kolegijos absolventai. Anot V. Šalaševičiaus, kolegijų sujungimo klausimas labai forsuojamas, nes planuojamas kitų metų šalies biudžetas ir spręsis, koks bus kolegijų finansavimas. Jei lėšos, kurias gaudavo Marijampolės kolegija bus nukreiptos į Kauno kolegijos iždą, vargu ar jomis bus tinkamai pasidalinta, o Marijampolės kolegija tapusi Kauno kolegijos filialu, vargu ar turi perspektyvas išlikti.

Šias ir kitas aktualijas klubo susirinkime aptarę verslininkai ketina susirinkti lapkričio 25 d., planuoja į savo klubo gretas pasikviesti daugiau narių ir surengti susitikimą su kažkuriuo kitu pretendentu siekiančiu Marijampolės sav. mero posto.

Milda Kudirkaitė

Nuotraukose Marijampolės verslo klubo narių susirinkimo akimirkos.

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE